BELANGRIJK NIEUWS !!! UPDATE!!

Vanaf 18 mei as. is het vanuit de Nationale Veiligheidsraad toegelaten om buitenactiviteiten te organiseren met max. 20 personen. Mits een strikte inachtneming van de genomen veiligheidsmaatregelen rond social distancing en verantwoordelijke burgerzin. Naar aanleiding van deze beslissing rond sportbeoefening  genomen door de Nationale Veiligheidsraad & Minister van Sport Ben Weyts adviseert Wandelsport Vlaanderen vzw haar clubs en leden onderstaande richtlijnen.

#StaySafeWalks – Wandelsport Vlaanderen vzw  

Teneinde de wandelactiviteiten en de binding tussen de wandelleden voorzichtig her op te starten, kan de club wandeltrainingen of wandeluurtjes organiseren. De club kan mogelijks tevens een permanent parcours bewegwijzeren. Hieronder geven we meer uitleg:

Wandeluurtjes – Wandeltraining

Wandelclubs kunnen uitsluitend voor hun eigen leden onder de strikte maatregelen wandeluurtjes/wandeltrainingen in groep organiseren. De clubs dragen hierin zelf de verantwoordelijkheid en moeten dit niet communiceren naar de federatie.

Essentiële aandachtspunten:

 • max. 20 leden (incl. begeleiders)

 • we adviseren onze clubs om 2 begeleiders/verantwoordelijken te voorzien. Minstens één van beide heeft kennis van de verkeersregels, EHBO.  Begeleiders stellen zich als volgt op: één vooraan en één achteraan de groep teneinde de verkeersregels en de social distancing maximaal te volgen. Wettelijk is door de Nationale Veiligheidsraad slechts één begeleider/trainer opgelegd!

 • Teneinde maximaal de clubleden te stimuleren, adviseren we onze clubs om te werken met diverse afstanden, steeds vertrekkend op een ander uur. Zodoende worden ook de maatregelen rond social distancing gerespecteerd.

  • Denkpiste :

   • groep die 20 km stapt, vertrekkend om 8.00 uur

   • groep die 15 km stapt, vertrekkend om 9.00 uur

   • groep die  8 km stapt, vertrekkend om 10.00 uur

 • Het is geenszins de bedoeling dat de diverse groepen op welk moment ook samen komen op één en dezelfde locatie. De maatregel van max. 20 personen dient ten allen tijde behouden.

 • Tijdens het wandelen dient de maatregel rond social distancing van anderhalve meter maximaal in acht te worden genomen. Gezinsleden onder hetzelfde dak mogen in principe naast elkaar wandelen. Indien dit niet op een veilige manier kan gebeuren ten opzichte van het verkeer, dient de groep zich in twee op te splitsen.

 • Het dragen van een mondmasker is ten zeerste aangeraden, doch geen verplichting opgelegd door de Nationale Veiligheidsraad.

 • Bevoorrading onderweg aangeboden door de club is niet toegestaan. Deelnemers dienen zich te voorzien van hun eigen drankje of knabbel van thuis uit.

 • We raden ten zeerste aan om de groep van max. 20 personen samen te stellen met personen uit eenzelfde leeftijdscategorie.

 • We adviseren tevens om oog te hebben voor de risicogroepen. Deze nemen beter niet deel aan een groepswandeling. Het gaat over personen ouder dan 65 jaar, personen met diabetes, personen met hartziektes, long- of nieraandoeningen en personen van wie het immuunsysteem verzwakt is.

 • We benadrukken indien de clubs meerdere wandeluurtjes in de week organiseren of minstens iedere week eenmaal samenkomen, dat de groep steeds dient de bestaan uit dezelfde 20 personen, incl. begeleiders

Permanent parcours 

We adviseren onze wandelclubs om mits toelating van de gemeente een permanent parcours te bewegwijzeren.  Clubleden kunnen op individuele basis (volgens eigen voorkeur van dag en uur) en dit volgens de opgelegde maatregelen hier aan deelnemen. Deze activiteit valt voor clubleden onder de verzekeringspolis van Wandelsport Vlaanderen vzw. Niet-leden vallen niet onder de verzekeringspolis van Wandelsport Vlaanderen vzw.
Teneinde deze activiteiten te stimuleren voorziet Wandelsport Vlaanderen vzw een communicatie via haar website en sociale media.

Gevolg gevend aan de maatregelen die door de Nationale Veiligheidsraad op 6 mei ll. werden genomen om het Covid 19 – Coronavirus in te dijken, blijft de beslissing om alle wandelorganisaties uitgaand van Wandelsport Vlaanderen tem 31 JULI as. TE ANNULEREN geldig!  Er zal dus tot nader order geen enkele georganiseerde wandeling van wandelclubs die aangesloten zijn bij Wandelsport Vlaanderen vzw doorgaan.

Bron: https://www.wandelsportvlaanderen.be/UPDATE: Annulaties wandeltochten Wandelsport Vlaanderen vzw

BELANGRIJK NIEUWS !!! UPDATE!! Gevolg gevend aan de maatregelen die door de Nationale Veiligheidsraad op 6 mei ll. werden genomen om het  Covid 19 – Coronavirus in te dijken, besliste het bestuursorgaan van Wandelsport Vlaanderen vzw om alle wandelorganisaties uitgaand van haar overkoepeling tem 31 JULI as. TE ANNULEREN!  Er zal dus tot nader order geen enkele wandeling van wandelclubs die aangesloten zijn bij Wandelsport Vlaanderen vzw doorgaan. 

Bron: https://www.wandelsportvlaanderen.be/Afbouw: fase 1b vanaf 11 mei: uitbreiding van de sociale contacten en opening van de winkels onder voorwaarden

06.05.2020

Vandaag, woensdag 6 mei, is de Nationale Veiligheidsraad, uitgebreid met de ministers-presidenten, bijeengekomen om de nieuwe fase van de afbouwstrategie, namelijk fase 1b, die op 11 mei van start gaat, te valideren, te vervolledigen en te verduidelijken. De experts hebben groen licht gegeven voor deze nieuwe fase naar aanleiding van een aantal gunstige criteria op dit moment, namelijk het aantal ziekenhuisopnames per dag, de gemiddelde trend van deze ziekenhuisopnames die lager is dan de voorgaande weken, het aantal bedden op intensieve zorg, testing en tracing. Deze criteria zullen een rol blijven spelen bij de geleidelijke afbouw.

Om tegemoet te komen aan de eenzaamheid en de moeilijkheden die de fysieke afstand met zich meebrengt, heeft de Nationale Veiligheidsraad in de eerste plaats beslist om vanaf aanstaande zondag een verdere uitbreiding van de sociale contacten toe te staan.Op dit moment is het mogelijk om buiten af te spreken met twee mensen – altijd dezelfde -, voor een wandeling of om samen te sporten. Deze mogelijkheid is nog steeds van toepassing.Vanaf 10 mei mag elk gezin thuis maximaal vier personen – altijd dezelfde – ontvangen. Om het aantal contacten te beperken om de verspreiding van het virus niet te bevorderen, verbinden de bezoekers zich ertoe slechts met één gezin af te spreken. Het doel is om het aantal gezinnen (mensen onder hetzelfde dak) die mekaar ontmoeten tot een minimum te beperken en een zo groot mogelijke wederkerigheid te garanderen.En dit onder de volgende voorwaarden:

 • De veiligheidsafstand moet uiteraard worden nageleefd met de bezoekers.
 • Als mensen een tuin of terras hebben, is het beter om dit bezoek buiten te organiseren.
 • Het is duidelijk dat geen bezoek kan worden toegestaan als een gezinslid of één van de bezoekers ziek is.
 • Speciale aandacht moet worden besteed aan oudere en kwetsbare mensen.

Dit systeem maakt het ook makkelijker om op te sporen wie met wie contact heeft gehad mocht één van de personen besmet zijn met Covid-19.We zullen de mogelijkheden om deze contacten uit te breiden blijven evalueren terwijl we de verschillende fasen doorlopen. Dit zal niet tegen 18 mei mogelijk zijn.Op 11 mei zullen we ook de winkels heropenen. Deze heropening zal – net als altijd – moeten plaatsvinden met strikte inachtneming van de volgende regels:Net als voor de winkels die al open zijn – zal slechts 1 klant per 10m² worden toegestaan en dit voor maximaal 30 minuten. Een uitzondering wordt gemaakt voor kleinere winkels.

 • Elke klant wordt ten zeerste aanbevolen om in de winkels bescherming te dragen die de neus en de mond bedekt. In ieder geval moet de veiligheidsafstand worden gerespecteerd.
 • Werkgevers zijn verantwoordelijk voor de gezondheid en de veiligheid van hun werknemers en moeten alles in het werk stellen om veilige werkomstandigheden te garanderen.

Om drukte te vermijden, zal iedereen zijn boodschappen alleen moeten doen. Een uitzondering wordt gemaakt voor kinderen jonger dan 18 jaar – zij mogen door een ouder worden begeleid – en voor mensen die hulp nodig hebben. Het is ook aan te raden om naar de winkels te gaan die zich in een stad of gemeente in de buurt van uw huis of werkplek bevinden. Daguitstapjes en toeristische activiteiten blijven verboden. Ook bijeenkomsten zijn nog altijd verboden. De lokale autoriteiten zullen ervoor zorgen dat de veiligheidsafstand in de openbare ruimte wordt gehandhaafd en zullen de nodige maatregelen nemen. Er moet voorrang worden gegeven aan mensen ouder dan 65 jaar, mensen met beperkte mobiliteit en aan het zorgpersoneel.U mag gebruik maken van het openbaar vervoer als u geen alternatief heeft. Het doel is om degenen die er het meest nood aan hebben, toegang te geven tot het openbaar vervoer.Contactberoepen buiten de medische en paramedische zorg mogen helaas hun activiteit nog niet hernemen.Ook de markten zullen in deze fase niet kunnen worden hervat. Alleen individuele marktkramen (food en non-food) zullen worden toegestaan, en dit door de lokale autoriteiten en op de gebruikelijke locaties. Zoals overal zal de veiligheidsafstand moeten worden gerespecteerd.Helaas zullen de cafés, bars, restaurants en de feest-, recreatieve, culturele en toeristische plaatsen ook in deze fase gesloten blijven.De volgende fase is op dit moment voorzien voor 18 mei. De gemeenschappen en de onderwijswereld werken al samen om te zorgen voor een geleidelijke hervatting van de lessen in het basis- en het secundair onderwijs.In de tussentijd zullen we samen met de deskundigen de haalbaarheid en de voorwaarden bepalen voor:De hervatting van de markten;

 • De heropening van musea, bibliotheken, dierentuinen etc.;
 • De heropening van beroepen met fysiek contact zoals kappers;
 • De uitbreiding van het aantal aanwezigen op bruiloften en begrafenissen;
 • De hervatting van de sporttrainingen in open lucht. De hervatting van sport- en culturele evenementen zal ook door de experts worden geanalyseerd op basis van de door de bevoegde ministers voorgelegde werkzaamheden, teneinde een nauwkeuriger tijdschema voor de verschillende fasen te kunnen voorstellen;
 • De kwestie van de daguitstappen, de tweede verblijven of de vakantiewoningen zal aan de orde komen tijdens de voorbereiding van fase 3 (geschatte datum: 8 juni).

Algemene adviezen om besmetting te voorkomen

 • Was je handen regelmatig en grondig (40 à 60 sec.) met water en zeep. Hoe je best je handen wast, zie ie je in deze afbeelding.
 • Moet je hoesten? Doe dat in een papieren zakdoekje of in de binnenkant van je elleboog.
 • Gebruik papieren zakdoekjes bij het niezen of snuiten en gooi ze weg in een afsluitbare vuilbak.
 • Vermijd om handen te geven. Begroet elkaar met een zwaai of met de elleboog.
 • Blijf zeker thuis als je ziek bent. Ga niet naar het werk en kom niet naar onze wandelingen!
 • Vermijd zelf nauw contact met zieke personen.
 • Raak je gezicht zo weinig mogelijk aan met je handen.

Voor het algemene publiek is de website www.info-coronavirus.be opgericht.

ZEER BELANGRIJK WANDELNIEUWS!

door Karin Moens – Frans Deflem op 16 april 2020 in Nieuws

Naar aanleiding van de nieuwe maatregelen van de Nationale Veiligheidsraad, zullen alle wandeltochten onder de vleugels van Wandelsport Vlaanderen vzw geannuleerd worden tot en met 30 juni 2020Er worden geen sancties geheven tot en met 31 augustus 2020 voor de clubs die tijdens de zomermaanden tochten annuleren.

We zullen verder evalueren en eventueel bijstellen na de nieuwe veiligheidsraad van volgende week.

Het bestuursorgaan van Wandelsport Vlaanderen vzw

Bron: https://wandelblog.com/2020/04/16/zeer-belangrijk-wandelnieuws/Update Nieuwsbrief van WSVL vzw (24-03-2020)

Annulatie wandeltochten Wandelsport Vlaanderen vzw

VERLENGING: verplichte annulatie van alle ALLE WANDELTOCHTEN WANDELSPORT VLAANDEREN VZW TOT EN MET 19-04-2020

De afgelopen weken is er maar een onderwerp waarover we het hebben “Coronavirus COVID-19”. We volgen het allemaal op de voet, daar de situaties dagelijks wijzigen. Het openbaar leven in België is haast volledig stilgevallen.

De raad van bestuur Wandelsport Vlaanderen vzw heeft niet stilgezeten en komt met de volgende nieuwe boodschap.

Wandelsport Vlaanderen vzw kan niet toestaan dat clubs onder de vleugels van Wandelsport Vlaanderen vzw tot en met 19 april 2020 wandeltochten organiseren. De corona piek moet volgens onze gewaardeerde virologen nog komen en we moeten dan nog minstens een periode van 14 dagen in acht nemen om zeker te zijn dat er geen nieuwe uitbraak volgt. Organiseren tot en met 19 april zou onverantwoord zijn ten aanzien van de eigen medewerkers en bepaalde wandelaars die de koelbloedigheid verliezen en al te ongeduldig risico’s zouden durven nemen. We zijn het de samenleving verplicht om de hoogste graad van waakzaamheid aan te houden in het belang van iedereen. Alle wandeltochten onder de vlag van WSVL vzw worden tot en met 19 april dan ook geannuleerd. 

Tegelijk adviseert de federatie alle clubs die organiseren vanaf 20 april tot en met 30 april 2020 met aandrang om eveneens te annuleren.

Wij houden jullie op de hoogte via onze website http://www.wandelsportvlaanderen.be

SPECIALE ACTIE WSVL STEMPELS IN LIMITED EDITION BOEKJE

Volgens mededeling van WSVL aan de clubbestuurders tellen de stempels in het Boekje Limited Edition voor wandelingen daterend van 2019 mee. Tellen enkel mee verzamelde stempels sinds lancering actie, op tochten vermeld in Walking in Belgium (boek en online).

Bron: nieuwsbrief WSVL “Clubinfo” van 03-02-2020 naar de clubbestuurders.