UPDATE : 2020-06-10 Bron WSVL

Fase 6 : vanaf 01 september 2020 (onder voorbehoud)

 • Massasportevenementen blijven verboden tot 31 augustus. Dit biedt een perspectief om vanaf 01 september opnieuw  wandeltochten onder bepaalde voorwaarden en maatregelen te organiseren. Fase onder voorbehoud van verdere concrete beslissingen van de Nationale Veiligheidsraad.

Het protocolvoorstel waarvan sprake , kan u lezen of downloaden (klik)

UPDATE : Perspectieven voor de wandelsport / Wandelsport Vlaanderen vzw

BELANGRIJK NIEUWS !!! UPDATE!!  Bron site WSVL vzw

Vanaf 18 mei as. is het vanuit de Nationale Veiligheidsraad toegelaten om buitenactiviteiten te organiseren met max. 20 personen. Mits een strikte inachtneming van de genomen veiligheidsmaatregelen rond social distancing en verantwoordelijke burgerzin. Naar aanleiding van deze beslissing rond sportbeoefening  genomen door de Nationale Veiligheidsraad & Minister van Sport Ben Weyts adviseert Wandelsport Vlaanderen vzw haar clubs en leden onderstaande richtlijnen.

#StaySafeWalks – Wandelsport Vlaanderen vzw  

Teneinde de wandelactiviteiten en de binding tussen de wandelleden voorzichtig her op te starten, kan de club wandeltrainingen of wandeluurtjes organiseren. De club kan mogelijks tevens een permanent parcours bewegwijzeren. Hieronder geven we meer uitleg:

Wandeluurtjes – Wandeltraining

Wandelclubs kunnen uitsluitend voor hun eigen leden onder de strikte maatregelen wandeluurtjes/wandeltrainingen in groep organiseren. De clubs dragen hierin zelf de verantwoordelijkheid en moeten dit niet communiceren naar de federatie.

Essentiële aandachtspunten:

 • max. 20 leden (incl. begeleiders)
 • we adviseren onze clubs om 2 begeleiders/verantwoordelijken te voorzien. Minstens één van beide heeft kennis van de verkeersregels, EHBO. De begeleider dient in bezit van C3 bordje en eventueel fluohesje. Begeleiders stellen zich als volgt op: één vooraan en één achteraan de groep teneinde de verkeersregels en de social distancing maximaal te volgen. Wettelijk is door de Nationale Veiligheidsraad slechts één begeleider/trainer opgelegd!
 • Teneinde maximaal de clubleden te stimuleren, adviseren we onze clubs om te werken met diverse afstanden, steeds vertrekkend op een ander uur. Zodoende worden ook de maatregelen rond social distancing gerespecteerd.
  • Denkpiste :
   • groep die 20 km stapt, vertrekkend om 8.00 uur
   • groep die 15 km stapt, vertrekkend om 9.00 uur
   • groep die  8 km stapt, vertrekkend om 10.00 uur
 • Het is geenszins de bedoeling dat de diverse groepen op welk moment ook samen komen op één en dezelfde locatie. De maatregel van max. 20 personen dient ten allen tijde behouden.
 • Tijdens het wandelen dient de maatregel rond social distancing van anderhalve meter maximaal in acht te worden genomen. Gezinsleden onder hetzelfde dak mogen in principe naast elkaar wandelen. Indien dit niet op een veilige manier kan gebeuren ten opzichte van het verkeer, dient de groep zich in twee op te splitsen.
 • Het dragen van een mondmasker is ten zeerste aangeraden, doch geen verplichting opgelegd door de Nationale Veiligheidsraad.
 • Bevoorrading onderweg aangeboden door de club is niet toegestaan. Deelnemers dienen zich te voorzien van hun eigen drankje of knabbel van thuis uit.
 • We raden ten zeerste aan om de groep van max. 20 personen samen te stellen met personen uit eenzelfde leeftijdscategorie.
 • We adviseren tevens om oog te hebben voor de risicogroepen. Deze nemen beter niet deel aan een groepswandeling. Het gaat over personen ouder dan 65 jaar, personen met diabetes, personen met hartziektes, long- of nieraandoeningen en personen van wie het immuunsysteem verzwakt is.
 • We raden tevens aan, zo clubs meerdere wandeluurtjes in de week organiseren of minstens iedere week eenmaal samenkomen, dat de groep steeds gevormd wordt uit dezelfde 20 personen, incl. begeleiders

Permanent parcours 

We adviseren onze wandelclubs om mits toelating van de gemeente een permanent parcours te bewegwijzeren.  Clubleden kunnen op individuele basis (volgens eigen voorkeur van dag en uur) en dit volgens de opgelegde maatregelen hier aan deelnemen. Deze activiteit valt voor clubleden onder de verzekeringspolis van Wandelsport Vlaanderen vzw. Niet-leden vallen niet onder de verzekeringspolis van Wandelsport Vlaanderen vzw.
Teneinde deze activiteiten te stimuleren voorziet Wandelsport Vlaanderen vzw een communicatie via haar website en sociale media.

Gevolg gevend aan de maatregelen die door de Nationale Veiligheidsraad op 6 mei ll. werden genomen om het Covid 19 – Coronavirus in te dijken, blijft de beslissing om alle wandelorganisaties uitgaand van Wandelsport Vlaanderen tem 31 JULI as. TE ANNULEREN geldig!  Er zal dus tot nader order geen enkele georganiseerde wandeling van wandelclubs die aangesloten zijn bij Wandelsport Vlaanderen vzw doorgaan.

Spaaractie Limited Edition Mededeling namens bestuursorgaan en personeel WSVL vzw.

Een andere vraag die bij velen onder jullie rijst is:  hoe moet het verder met de spaaractie Limited Edition ? Er werd alvast beslist om deze ledenactie te verlengen t.e.m. eind april 2021. Van zodra de georganiseerde wandeltochten heropstarten, communiseren we nieuwe afhaalpunten.  De momenteel permanent opgezette wandelroutes komen niet in aanmerking !

We raden aan om onze website en FB-pagina in het oog te houden voor nieuwe mededelingen.

Bericht van de Eerste Minister, Sophie Wilmès

Bron Be-Alert 2020-06-03

Start van fase 3 van het afbouwplan vanaf 8 juni

Vandaag, woensdag 3 juni, heeft de Nationale Veiligheidsraad uitgebreid met de ministers-presidenten de overgang naar fase 3 van het afbouwplan vanaf 8 juni goedgekeurd. Zoals uit het dagelijkse verslag van de gezondheidsautoriteiten blijkt, zijn de indicatoren van onze gezondheidssituatie bemoedigend. De experts hebben daarom groen licht gegeven voor de start van deze nieuwe fase.

Dit betekent een radicale verandering in de aanpak ten opzichte van de regels die tot nu van kracht waren. Van nu af aan is vrijheid immers de regel en wat niet mag de uitzondering.
De activiteiten die verboden blijven, zullen dat zijn omdat ze ofwel een te nauw contact tussen mensen of massabijeenkomsten met zich meebrengen, ofwel omdat er nog geen protocollen – d.w.z. specifieke regels voor een sector – konden worden bepaald.

Deze nieuwe aanpak moet op twee niveaus worden begrepen. Ten eerste, het individuele gedrag (hoe moet ik me gedragen in het licht van mijn herwonnen vrijheid? ) en ten tweede, het reglementair kader dat van toepassing is op een georganiseerde activiteit (welke protocollen moeten professionals toepassen om een activiteit te organiseren?)

Wat het individuele gedrag betreft, zijn er zes gouden regels:​

 • De hygiënemaatregelen blijven essentieel;
 • Buitenactiviteiten moeten waar mogelijk de voorkeur krijgen. Waar nodig moeten ruimtes voldoende worden verlucht;
 • Er moeten extra voorzorgsmaatregelen worden genomen voor mensen die tot een risicogroep behoren. Er wordt een charter opgesteld voor ouderen die vrijwilligerswerk doen om hun wat meer duidelijkheid te geven over de activiteiten die ze veilig kunnen doen;
 • De veiligheidsafstand blijft gelden, behalve voor mensen binnen hetzelfde gezin, voor kinderen jonger dan 12 jaar onderling en voor mensen met wie er nauwer contact is, d.w.z. de uitgebreide bubbel. Wie de veiligheidsafstand niet kan respecteren, moet een mondmasker dragen;
 • Het is mogelijk om wekelijks met 10 verschillende personen nauwer contact te hebben, bovenop de gezinsleden (=uitgebreide persoonlijke bubbel). Dit is een individueel recht. Deze 10 personen mogen elke week veranderen;
 • Georganiseerde sport- en nu ook culturele activiteiten onder begeleiding van een verantwoordelijke zijn beperkt tot 20 personen in juni en tot 50 personen in juli, op voorwaarde dat de veiligheidsafstand worden gerespecteerd.
 • Groepsbijeenkomsten worden beperkt tot maximaal 10 personen, inclusief kinderen. Dit geldt voor alle bijeenkomsten, ongeacht of ze thuis of buitenshuis plaatsvinden (bijvoorbeeld in het park of op restaurant);

Over het reglementair kader:

 • Alle georganiseerde activiteiten worden hervat, tenzij de herstart in een andere fase wordt gepland, met protocollen die zowel de gebruikers als het personeel beschermen. Deze protocollen worden bepaald door de bevoegde minister, na advies van de GEES, in overleg met de sector en, in het geval van noord-zuidaangelegenheden, met een interfederale aanpak;
 • De protocollen zullen tegen 1 juli worden geëvalueerd. Als er voor een subsector geen protocol bestaat, wordt een document online geplaatst met de algemene regels die op zijn minst van toepassing zouden moeten zijn;
 • Het wordt aangeraden om te telewerken als dat mogelijk is.

Horeca, sport en cultuur zijn de hoofdsectoren waarvoor belangrijke beslissingen zijn genomen.

Horecasector

De sector mag gedeeltelijk heropenen. Speelhallen (bv. casino’s), banket- en receptiezalen zullen echter pas op 1 juli opnieuw open mogen. Wat betreft de banket- en receptieruimtes zal dit mogelijk zijn met een maximum van 50 personen, onder dezelfde voorwaarden als de catering. Nachtclubs mogen nog niet opengaan voor eind augustus, omdat er geen veiligheidsafstand kan worden voorzien.
Naast deze uitzonderingen zullen alle andere horecagelegenheden zoals cafés, bars en restaurants opnieuw opengaan, volgens een zeer nauwkeurig protocol.
De hoofdlijnen van dit protocol zijn onder andere:

 • Een afstand van 1m50 tussen de tafels;
 • Maximaal 10 personen per tafel;
 • Elke klant moet aan zijn eigen tafel blijven zitten;
 • De obers moeten een masker dragen;
 • Alle horecagelegenheden mogen tot één uur ‘s morgens openblijven, net zoals de nachtwinkels.

Culturele sector

Vanaf 8 juni mogen culturele activiteiten zonder publiek worden hervat. Voorstellingen met publiek – inclusief bioscopen – kunnen vanaf 1 juli worden hervat, maar altijd volgens precieze regels met betrekking tot het beheer van het publiek, zoals het respecteren van de veiligheidsafstand in het publiek en maximaal 200 aanwezigen.
De organisatie van de activiteiten moet zodanig worden gepland dat te grote bijeenkomsten, bijvoorbeeld buiten de zaal, worden vermeden.
Wanneer mensen deelnemen aan culturele – maar ook vrijetijdsactiviteiten – is het dragen van een masker te allen tijde aan te bevelen.
Sportieve en nu ook culturele activiteiten die worden georganiseerd en begeleid door een verantwoordelijke zijn beperkt tot 20 personen in juni en 50 personen in juli, met inachtneming van de veiligheidsafstanden.
In deze twee sectoren – maar niet alleen daar – zullen de zeer geleidelijke heropening en de daarmee samenhangende voorwaarden de rendabiliteit bemoeilijken. Op federaal en regionaal niveau werken we, naast de uitbreiding of aanpassing van de generieke maatregelen ter ondersteuning van de economie, momenteel aan een reeks gerichte maatregelen om bepaalde sectoren te helpen.

Sportsector

Vanaf 8 juni kunnen de contactloze sportactiviteiten worden hervat, indoor en outdoor, amateur of professioneel, competitie en training. Sportzalen en fitnessruimtes mogen ook heropenen, mits het protocol in acht wordt genomen.
Maar:

 • Contactsporten (bv. judo, boksen, voetbal enz.) moeten altijd beperkt blijven tot “contactloze” trainingen;
 • Wat de sportfaciliteiten betreft, zullen de protocollen ook moeten worden gevolgd. Kleedkamers en douches zullen nog steeds niet toegankelijk zijn;
 • Zwembaden, sauna’s en wellnesscentra moeten in dit stadium gesloten blijven.

Nog wat de sport betreft, is alles vanaf 1 juli weer toegestaan, op voorwaarde dat de protocollen worden nageleefd.
Zowel in de culturele sector als de sportsector zal vanaf 1 juli een zittend publiek van maximaal 200 personen – ongeacht de grootte van de zaal – zijn toegestaan, met inachtneming van de veiligheidsafstanden en altijd met strikte naleving van de protocollen.
Erediensten

Religieuze erediensten of levensbeschouwelijke bijeenkomsten mogen vanaf 8 juni worden hervat, met inachtneming van onder meer de volgende regels:

 • De veiligheidsafstand moet worden nageleefd met een maximum van 100 personen;
 • Vanaf juli wordt dit aantal uitgebreid tot 200, naar analogie met de culturele en sportsector;
 • Rituelen met fysiek contact blijven verboden.

Reizen

Vanaf 8 juni is het mogelijk om in België uitstappen van één of meerdere dagen te doen.
Vanaf 15 juni zal België zijn grenzen openen voor reizen naar en vanuit de Europese Unie, met inbegrip van het Verenigd Koninkrijk en de vier andere Schengenlanden (Zwitserland, Liechtenstein, IJsland en Noorwegen). Elk land beslist echter zelf of het zijn grenzen al dan niet opent. Om de situatie in het land van bestemming te kennen, is het daarom raadzaam de website van Buitenlandse Zaken te raadplegen. De voorwaarden voor reizen buiten Europa moeten nog worden vastgesteld in het licht van de evolutie van de gesprekken op Europees niveau.

Vrije tijd en ontspanning

Vrijetijds- en ontspanningsactiviteiten zijn toegestaan vanaf 8 juni, met uitzondering van conferenties, pretparken en binnenspeeltuinen, die pas vanaf 1 juli mogen worden heropend.

Bijeenkomsten

Culturele en vrijetijdsactiviteiten moeten zodanig worden georganiseerd dat bijeenkomsten worden vermeden. Het dragen van een masker is te allen tijde aan te bevelen.
Bijeenkomsten (bv. kermissen, dorpsfeesten etc.) blijven tot 1 augustus verboden en mogen dan geleidelijk aan weer worden hervat. Grote massa-evenementen zullen daarentegen tot en met 31 augustus verboden blijven, zoals eerder aangekondigd.
Aan het begin van de zomer zal een online evaluatie-instrument beschikbaar worden gesteld voor organisatoren die willen weten of ze een evenement kunnen organiseren en onder welke voorwaarden.

Fases 4 en 5 van onze afbouwstrategie vinden plaats in juli en augustus, als de epidemiologische situatie het toelaat.

BELANGRIJK NIEUWS !!! UPDATE!!

Vanaf 18 mei as. is het vanuit de Nationale Veiligheidsraad toegelaten om buitenactiviteiten te organiseren met max. 20 personen. Mits een strikte inachtneming van de genomen veiligheidsmaatregelen rond social distancing en verantwoordelijke burgerzin. Naar aanleiding van deze beslissing rond sportbeoefening  genomen door de Nationale Veiligheidsraad & Minister van Sport Ben Weyts adviseert Wandelsport Vlaanderen vzw haar clubs en leden onderstaande richtlijnen.

#StaySafeWalks – Wandelsport Vlaanderen vzw  

Teneinde de wandelactiviteiten en de binding tussen de wandelleden voorzichtig her op te starten, kan de club wandeltrainingen of wandeluurtjes organiseren. De club kan mogelijks tevens een permanent parcours bewegwijzeren. Hieronder geven we meer uitleg:

Wandeluurtjes – Wandeltraining

Wandelclubs kunnen uitsluitend voor hun eigen leden onder de strikte maatregelen wandeluurtjes/wandeltrainingen in groep organiseren. De clubs dragen hierin zelf de verantwoordelijkheid en moeten dit niet communiceren naar de federatie.

Essentiële aandachtspunten:

 • max. 20 leden (incl. begeleiders)

 • we adviseren onze clubs om 2 begeleiders/verantwoordelijken te voorzien. Minstens één van beide heeft kennis van de verkeersregels, EHBO.  Begeleiders stellen zich als volgt op: één vooraan en één achteraan de groep teneinde de verkeersregels en de social distancing maximaal te volgen. Wettelijk is door de Nationale Veiligheidsraad slechts één begeleider/trainer opgelegd!

 • Teneinde maximaal de clubleden te stimuleren, adviseren we onze clubs om te werken met diverse afstanden, steeds vertrekkend op een ander uur. Zodoende worden ook de maatregelen rond social distancing gerespecteerd.

  • Denkpiste :

   • groep die 20 km stapt, vertrekkend om 8.00 uur

   • groep die 15 km stapt, vertrekkend om 9.00 uur

   • groep die  8 km stapt, vertrekkend om 10.00 uur

 • Het is geenszins de bedoeling dat de diverse groepen op welk moment ook samen komen op één en dezelfde locatie. De maatregel van max. 20 personen dient ten allen tijde behouden.

 • Tijdens het wandelen dient de maatregel rond social distancing van anderhalve meter maximaal in acht te worden genomen. Gezinsleden onder hetzelfde dak mogen in principe naast elkaar wandelen. Indien dit niet op een veilige manier kan gebeuren ten opzichte van het verkeer, dient de groep zich in twee op te splitsen.

 • Het dragen van een mondmasker is ten zeerste aangeraden, doch geen verplichting opgelegd door de Nationale Veiligheidsraad.

 • Bevoorrading onderweg aangeboden door de club is niet toegestaan. Deelnemers dienen zich te voorzien van hun eigen drankje of knabbel van thuis uit.

 • We raden ten zeerste aan om de groep van max. 20 personen samen te stellen met personen uit eenzelfde leeftijdscategorie.

 • We adviseren tevens om oog te hebben voor de risicogroepen. Deze nemen beter niet deel aan een groepswandeling. Het gaat over personen ouder dan 65 jaar, personen met diabetes, personen met hartziektes, long- of nieraandoeningen en personen van wie het immuunsysteem verzwakt is.

 • We benadrukken indien de clubs meerdere wandeluurtjes in de week organiseren of minstens iedere week eenmaal samenkomen, dat de groep steeds dient de bestaan uit dezelfde 20 personen, incl. begeleiders

Permanent parcours 

We adviseren onze wandelclubs om mits toelating van de gemeente een permanent parcours te bewegwijzeren.  Clubleden kunnen op individuele basis (volgens eigen voorkeur van dag en uur) en dit volgens de opgelegde maatregelen hier aan deelnemen. Deze activiteit valt voor clubleden onder de verzekeringspolis van Wandelsport Vlaanderen vzw. Niet-leden vallen niet onder de verzekeringspolis van Wandelsport Vlaanderen vzw.
Teneinde deze activiteiten te stimuleren voorziet Wandelsport Vlaanderen vzw een communicatie via haar website en sociale media.

Gevolg gevend aan de maatregelen die door de Nationale Veiligheidsraad op 6 mei ll. werden genomen om het Covid 19 – Coronavirus in te dijken, blijft de beslissing om alle wandelorganisaties uitgaand van Wandelsport Vlaanderen tem 31 JULI as. TE ANNULEREN geldig!  Er zal dus tot nader order geen enkele georganiseerde wandeling van wandelclubs die aangesloten zijn bij Wandelsport Vlaanderen vzw doorgaan.

Bron: https://www.wandelsportvlaanderen.be/UPDATE: Annulaties wandeltochten Wandelsport Vlaanderen vzw

BELANGRIJK NIEUWS !!! UPDATE!! Gevolg gevend aan de maatregelen die door de Nationale Veiligheidsraad op 6 mei ll. werden genomen om het  Covid 19 – Coronavirus in te dijken, besliste het bestuursorgaan van Wandelsport Vlaanderen vzw om alle wandelorganisaties uitgaand van haar overkoepeling tem 31 JULI as. TE ANNULEREN!  Er zal dus tot nader order geen enkele wandeling van wandelclubs die aangesloten zijn bij Wandelsport Vlaanderen vzw doorgaan. 

Bron: https://www.wandelsportvlaanderen.be/Afbouw: fase 1b vanaf 11 mei: uitbreiding van de sociale contacten en opening van de winkels onder voorwaarden

06.05.2020

Vandaag, woensdag 6 mei, is de Nationale Veiligheidsraad, uitgebreid met de ministers-presidenten, bijeengekomen om de nieuwe fase van de afbouwstrategie, namelijk fase 1b, die op 11 mei van start gaat, te valideren, te vervolledigen en te verduidelijken. De experts hebben groen licht gegeven voor deze nieuwe fase naar aanleiding van een aantal gunstige criteria op dit moment, namelijk het aantal ziekenhuisopnames per dag, de gemiddelde trend van deze ziekenhuisopnames die lager is dan de voorgaande weken, het aantal bedden op intensieve zorg, testing en tracing. Deze criteria zullen een rol blijven spelen bij de geleidelijke afbouw.

Om tegemoet te komen aan de eenzaamheid en de moeilijkheden die de fysieke afstand met zich meebrengt, heeft de Nationale Veiligheidsraad in de eerste plaats beslist om vanaf aanstaande zondag een verdere uitbreiding van de sociale contacten toe te staan.Op dit moment is het mogelijk om buiten af te spreken met twee mensen – altijd dezelfde -, voor een wandeling of om samen te sporten. Deze mogelijkheid is nog steeds van toepassing.Vanaf 10 mei mag elk gezin thuis maximaal vier personen – altijd dezelfde – ontvangen. Om het aantal contacten te beperken om de verspreiding van het virus niet te bevorderen, verbinden de bezoekers zich ertoe slechts met één gezin af te spreken. Het doel is om het aantal gezinnen (mensen onder hetzelfde dak) die mekaar ontmoeten tot een minimum te beperken en een zo groot mogelijke wederkerigheid te garanderen.En dit onder de volgende voorwaarden:

 • De veiligheidsafstand moet uiteraard worden nageleefd met de bezoekers.
 • Als mensen een tuin of terras hebben, is het beter om dit bezoek buiten te organiseren.
 • Het is duidelijk dat geen bezoek kan worden toegestaan als een gezinslid of één van de bezoekers ziek is.
 • Speciale aandacht moet worden besteed aan oudere en kwetsbare mensen.

Dit systeem maakt het ook makkelijker om op te sporen wie met wie contact heeft gehad mocht één van de personen besmet zijn met Covid-19.We zullen de mogelijkheden om deze contacten uit te breiden blijven evalueren terwijl we de verschillende fasen doorlopen. Dit zal niet tegen 18 mei mogelijk zijn.Op 11 mei zullen we ook de winkels heropenen. Deze heropening zal – net als altijd – moeten plaatsvinden met strikte inachtneming van de volgende regels:Net als voor de winkels die al open zijn – zal slechts 1 klant per 10m² worden toegestaan en dit voor maximaal 30 minuten. Een uitzondering wordt gemaakt voor kleinere winkels.

 • Elke klant wordt ten zeerste aanbevolen om in de winkels bescherming te dragen die de neus en de mond bedekt. In ieder geval moet de veiligheidsafstand worden gerespecteerd.
 • Werkgevers zijn verantwoordelijk voor de gezondheid en de veiligheid van hun werknemers en moeten alles in het werk stellen om veilige werkomstandigheden te garanderen.

Om drukte te vermijden, zal iedereen zijn boodschappen alleen moeten doen. Een uitzondering wordt gemaakt voor kinderen jonger dan 18 jaar – zij mogen door een ouder worden begeleid – en voor mensen die hulp nodig hebben. Het is ook aan te raden om naar de winkels te gaan die zich in een stad of gemeente in de buurt van uw huis of werkplek bevinden. Daguitstapjes en toeristische activiteiten blijven verboden. Ook bijeenkomsten zijn nog altijd verboden. De lokale autoriteiten zullen ervoor zorgen dat de veiligheidsafstand in de openbare ruimte wordt gehandhaafd en zullen de nodige maatregelen nemen. Er moet voorrang worden gegeven aan mensen ouder dan 65 jaar, mensen met beperkte mobiliteit en aan het zorgpersoneel.U mag gebruik maken van het openbaar vervoer als u geen alternatief heeft. Het doel is om degenen die er het meest nood aan hebben, toegang te geven tot het openbaar vervoer.Contactberoepen buiten de medische en paramedische zorg mogen helaas hun activiteit nog niet hernemen.Ook de markten zullen in deze fase niet kunnen worden hervat. Alleen individuele marktkramen (food en non-food) zullen worden toegestaan, en dit door de lokale autoriteiten en op de gebruikelijke locaties. Zoals overal zal de veiligheidsafstand moeten worden gerespecteerd.Helaas zullen de cafés, bars, restaurants en de feest-, recreatieve, culturele en toeristische plaatsen ook in deze fase gesloten blijven.De volgende fase is op dit moment voorzien voor 18 mei. De gemeenschappen en de onderwijswereld werken al samen om te zorgen voor een geleidelijke hervatting van de lessen in het basis- en het secundair onderwijs.In de tussentijd zullen we samen met de deskundigen de haalbaarheid en de voorwaarden bepalen voor:De hervatting van de markten;

 • De heropening van musea, bibliotheken, dierentuinen etc.;
 • De heropening van beroepen met fysiek contact zoals kappers;
 • De uitbreiding van het aantal aanwezigen op bruiloften en begrafenissen;
 • De hervatting van de sporttrainingen in open lucht. De hervatting van sport- en culturele evenementen zal ook door de experts worden geanalyseerd op basis van de door de bevoegde ministers voorgelegde werkzaamheden, teneinde een nauwkeuriger tijdschema voor de verschillende fasen te kunnen voorstellen;
 • De kwestie van de daguitstappen, de tweede verblijven of de vakantiewoningen zal aan de orde komen tijdens de voorbereiding van fase 3 (geschatte datum: 8 juni).

Algemene adviezen om besmetting te voorkomen

 • Was je handen regelmatig en grondig (40 à 60 sec.) met water en zeep. Hoe je best je handen wast, zie ie je in deze afbeelding.
 • Moet je hoesten? Doe dat in een papieren zakdoekje of in de binnenkant van je elleboog.
 • Gebruik papieren zakdoekjes bij het niezen of snuiten en gooi ze weg in een afsluitbare vuilbak.
 • Vermijd om handen te geven. Begroet elkaar met een zwaai of met de elleboog.
 • Blijf zeker thuis als je ziek bent. Ga niet naar het werk en kom niet naar onze wandelingen!
 • Vermijd zelf nauw contact met zieke personen.
 • Raak je gezicht zo weinig mogelijk aan met je handen.

Voor het algemene publiek is de website www.info-coronavirus.be opgericht.

ZEER BELANGRIJK WANDELNIEUWS!

door Karin Moens – Frans Deflem op 16 april 2020 in Nieuws

Naar aanleiding van de nieuwe maatregelen van de Nationale Veiligheidsraad, zullen alle wandeltochten onder de vleugels van Wandelsport Vlaanderen vzw geannuleerd worden tot en met 30 juni 2020Er worden geen sancties geheven tot en met 31 augustus 2020 voor de clubs die tijdens de zomermaanden tochten annuleren.

We zullen verder evalueren en eventueel bijstellen na de nieuwe veiligheidsraad van volgende week.

Het bestuursorgaan van Wandelsport Vlaanderen vzw

Bron: https://wandelblog.com/2020/04/16/zeer-belangrijk-wandelnieuws/Update Nieuwsbrief van WSVL vzw (24-03-2020)

Annulatie wandeltochten Wandelsport Vlaanderen vzw

VERLENGING: verplichte annulatie van alle ALLE WANDELTOCHTEN WANDELSPORT VLAANDEREN VZW TOT EN MET 19-04-2020

De afgelopen weken is er maar een onderwerp waarover we het hebben “Coronavirus COVID-19”. We volgen het allemaal op de voet, daar de situaties dagelijks wijzigen. Het openbaar leven in België is haast volledig stilgevallen.

De raad van bestuur Wandelsport Vlaanderen vzw heeft niet stilgezeten en komt met de volgende nieuwe boodschap.

Wandelsport Vlaanderen vzw kan niet toestaan dat clubs onder de vleugels van Wandelsport Vlaanderen vzw tot en met 19 april 2020 wandeltochten organiseren. De corona piek moet volgens onze gewaardeerde virologen nog komen en we moeten dan nog minstens een periode van 14 dagen in acht nemen om zeker te zijn dat er geen nieuwe uitbraak volgt. Organiseren tot en met 19 april zou onverantwoord zijn ten aanzien van de eigen medewerkers en bepaalde wandelaars die de koelbloedigheid verliezen en al te ongeduldig risico’s zouden durven nemen. We zijn het de samenleving verplicht om de hoogste graad van waakzaamheid aan te houden in het belang van iedereen. Alle wandeltochten onder de vlag van WSVL vzw worden tot en met 19 april dan ook geannuleerd. 

Tegelijk adviseert de federatie alle clubs die organiseren vanaf 20 april tot en met 30 april 2020 met aandrang om eveneens te annuleren.

Wij houden jullie op de hoogte via onze website http://www.wandelsportvlaanderen.be