Meer info over de Zomertocht in 2 menupunten
EWT vzw: onze Zomertocht 2024-07-28
0
0
0
Weken
0
0
0
0
Dagen
0
0
Uren
0
0
Minuten
0
0
Seconden

LEZEN  IS WETEN.

Mocht U fouten of onjuistheden ontdekken in onze teksten, breng het ons ter kennis (zie e-mail hieronder).  We leren immers graag bij en zijn U dankbaar voor uw suggesties of opmerkingen. Onze info wordt met de grootst mogelijke zorg opgezocht met vermelding van de bron. EWT vzw of de beheerder van de site kunnen niet aansprakelijk worden gesteld voor schade die kan voortvloeien uit het gebruik van deze informatie.

FEDERATIENIEUWS

Wsvl vzw lanceerde nieuwe websites:

 • http://www.wandelsportvlaanderen.be met vooral club- en federatie gebonden informatie;
 • en de contentwebsite met de wandelkalender en heel veek aandacht voor interessante wandeltips in diverse domeinen: wandelkledij en -accessoires, toerisme en gezondheid, eveneens een electronisch wandelboekje, link ► http://wandel.be
 • De 𝗪𝗔𝗡𝗗𝗘𝗟.𝗕𝗘-𝗮𝗽𝗽 voor de GSM is beschikbaar op Google Play en Appe Store.

Voor 2025, komt er geen gedrukte wandelkalender meer.

Van zondag 28-04-2024 wordt er na de scanning van de ledenkaart geen inschrijfkaart meer afgeleverd bij inschrijving bij een wandeltocht van een club aangesloten bij WSVL vzw.

Afstempeling wandelboekjes, bron: Walking Magazine 33, december 2022, pagina 40. WSVL vzw heeft de clubs opgedragen om deelnemers de kans te bieden hun wandelboekje en stempelkaarten niet eigen aan de organiserende club af te stempelen aansluitend op de inschrijving/scanning. Alle clubs werden op de hoogte gebracht van deze nieuwe regelgeving, die ook in het sportreglement is opgenomen. Je hebt als deelnemer recht op die afstempeling. Een uitzondering hierop vormen evenwel de stempelkaarten die door de organiserende club worden uitgegeven: daar behoudt de organiserende club het recht om de specifieke stempelkaart niet aansluitend af te stempelen.

Weetjes

Het algemeen politiereglement politiezone

BRAKEL – HOREBEKE – ZWALM – MAARKEDAL vermeldt

 • ►  in afdeling 9. Art. 27: dat het de eigenaars van dieren verboden is ze op het openbaar domein vrij te laten lopen zonder de nodige voorzorgsmaatregelen te treffen.
 • ► in afdeling 12 (hondenpoep en uitwerpselen van andere huisdieren) Art. 31: de begeleiders van honden of andere huisdieren die zich op het openbaar domein begeven, moeten altijd een poepzakje of een ander middel voor het verwijderen van de uitwerpselen van het dier bij zich hebben. Indien de hond of een ander huisdier het openbaar domein bevuilt, moet de begeleider het vuilnis verwijderen en de bevuilde plaats reinigen. Uitzondering hierop vormen de daartoe bestemde plaatsen die door het gemeentebestuur met duidelijke signalering zijn aangeduid. De visueel gehandicapten en andere mindervaliden met hun geleidehond worden vrijgesteld van deze bepalingen.

Wordt beschouwd als openbaar domein volgens dit reglement:

Afdeling 1 – algemene bepalingen 

Artikel 1 voor de toepassing van dit reglement gelden volgende definities:

 • 1° openbaar domein:
  • De verkeerswegen, met inbegrip van fietspaden, voetpaden, voetwegen en die in hoofdorde bestemd zijn voor alle verkeer van personen en voertuigen.
  • De grachten en bermen.
  • De plaatsen die ingericht zijn als aanhorigheden van de verkeerswegen en die onder meer bestemd zijn voor het stationeren van voertuigen.
  • De parken, openbare tuinen of plantsoenen, pleinen en speelterreinen buiten de verkeerswegen en die in hoofdorde bestemd zijn voor wandelen en ontspanning.
  • Alle andere gedeelten van het gemeentelijk patrimonium die voor iedereen toegankelijk zijn binnen de perken die door de wetten, decreten, besluiten en reglementen bepaald zijn binnen de perken die door de wetten, decreten, besluiten en reglementen bepaald zijn.
 • 2° privaat domein: al wat niet kan worden beschouwd als openbaar domein,
  • Overeenkomstig 1° van dit artikel.

Bescherming tegen teken tijdens je wandeling, bron: site Decathlon

Je tegen teken beschermen

Over rugzakken, info op de site van Deuter

link 

 Hoe-pak-ik-mijn-rugzak-correct-in?

De hittelgolf, hoe zich beschermen?

BRON: ADEPS (VRIJ VERTAALD).ENKELE WENKEN

Start zou vroeg mogelijk, of laat in de namiddag wanneer de zon minder verwarmt.

AANBEVOLEN UITRUSTING

 • dek uw hoofd af.
 • wandel niet alleen (Bob);
 • + zonnebril en + een grote fles water;
 • lichte katoenen kleding;
 • beschermingscreme is aangewezen voor zij met een lichte huid;
 • bescherm de kinderen en vermijd te wandelen met boorlingen;
 • drink regelmatig een weinig water, liefst in de schaduw of onder afdak;
 • tracht uw records niet te breken;
 • milder/matig uw inspanningen.

VOLGENDE SYMPTOMEN VRAGEN UW AANDACHT

 • plotseling zwakte of vermoeidheid;
 • duizeligheid, bewustzijn problemen, verwarring;
 • misselijkheid, spierkrampen, braken;
 • hoge lichamelijke temperatuur, dorst + hoofdpijn;
 • wartaal, evenwichtsverlies;
 • bewustzijn verlies en/of stuipen.

ZOEK IN DIT GEVAL DE LOMMER OP, BEL DE 112 OF HET NOODNR. OPGEGEVEN DOOR DE ORGANISATOR.

LA CANICULE SÉVIT, COMMENT S’EN PROTÉGER?

Source: ADEPS

QUELQUES CONSEILS DE PRUDENCE

Le bon réflexe est de partir de bon matin ou en fin d’après-midi, quand le soleil se fait plus doux.

IL CONVIENT AUSSI DE SE MUNIR

 • d’un chapeau, ou d’une casquette,
 • d’une paire de lunettes solaires;
 • d’une grande bouteille d’eau..

IL CONVIENT AUSSI DE SE MUNIR

 • d’un chapeau, ou d’une casquette,
 • d’une paire de lunettes solaires;
 • d’une grande bouteille d’eau.
 • de porter des vêtements de coton clair de préférence;
 • se tartiner de protection solaire pour ceux et celles qui ont une peau claire;
 • de bien protéger les enfants et éviter de se balader avec un nourrisson;
 • ne pas hésiter à boire souvent et à petites gorgées, de préférence sous abri, à l’ombre;
 • évitez de battre vos records personnels modérez vos efforts.

LES SYMPTÔMES QUI ALERTENT

 • une grande faiblesse/grande fatigue;
 • des étourdissements, vertiges, troubles de la conscience;
 • des nausées, des vomissements; des crampes musculaires;
 • une température corporelle élevée; soif et maux de tête;
 • la tenue de propos incohérents; une perte de l’équilibre;
 • une perte de connaissance et/ou convulsions.

DANS CES CAS, CHERCHEZ L’OMBRE ET APPELEZ LE 112 OU LE N° DE GSM D’URGENCE DE L’ORGANISATEUR.