FAQ items aan het laden...

Gemeente Brakel: update veelgestelde vragen FAQ (versie 8) van 06/04/2020

Link ▼

https://www.brakel.be/corona-faq-7/

Update bericht van WSVL op hun site ►Wandelkalender ►lastminuteberichten

Breaking News – Alle Wandelorganisaties zijn geannuleerd tem 3 mei 2020 !

ALERT – BREAKING NEWS !!!!

Zopas nam onze federale overheid nieuwe maatregelen om kwetsbare groepen te beschermen en om de verspreiding van het coronavirus in te perken en te vertragen. De federale regering besliste daarom om alle sportmanifestaties – waaronder ook alle wandelorganisaties – tem 3 mei as. VOLLEDIG TE ANNULEREN.

Iedereen beseft dat de gevolgen voor de diverse sportfederaties, voor de organiserende clubs, voor de ondersteunende diensten, voor toeleveranciers, voor de wandelaars en voor alle andere betrokken partijen desastreus kunnen zijn. Geen makkelijke beslissing, maar het kan niet anders.

Mogen we dan ook vragen op jullie begrip.

Raad van Bestuur Wandelsport Vlaanderen vzw

28-03-2020 Bericht van de Eerste Minister, Sophie Wilmès

In de Nationale Veiligheidsraad van 27 maart, uitgebreid met de ministers-presidenten, is beslist de eerder genomen maatregelen te verlengen met twee weken, dus tot en met 19 april. Ze kunnen daarna nog twee weken worden verlengd, d.w.z. tot en met 3 mei. De situatie zal in elk geval voortdurend geëvalueerd worden. De Nationale Veiligheidsraad zal daarvoor op gezette tijdstippen bijeen komen.

Ter herinnering, De details van de maatregelen zijn beschikbaar op de website www.info-coronavirus.be.

Toch een paar verduidelijkingen: 

  • Wat fysieke activiteit in open lucht betreft, die blijft aanbevolen, met respect voor social distancing en alleen in het tijdsbestek dat echt nodig is. Mensen mogen dus alleen buiten zijn zolang het lopen, wandelen of fietsen duurt. Mensen moeten ook in beweging blijven (en dus niet urenlang in de parken gaan zitten bijvoorbeeld).
  • De zogenaamde lockdown parties die sommige mensen organiseren, zetten al onze inspanningen op het spel en blijven een probleem met belangrijke gevolgen voor de gezondheid, zoals blijkt uit de feiten. Die feestjes blijven uiteraard verboden.
  • Wat de scholen betreft, en vooral hun werking tijdens de paasvakantie:

– De regels blijven dezelfde. Ook tijdens de paasvakantie moet er opvang in de scholen mogelijk zijn.

– Als dat echt onmogelijk blijkt, kan er een andere vorm van opvang worden georganiseerd, onder de volgende voorwaarden:

* De kinderen die tot nu samen opgevangen werden, moeten dat ook blijven, en niet gemengd worden met andere kinderen.

* De kinderen worden bij voorkeur opgevangen door mensen met wie ze recent al in contact zijn geweest.

Zoals altijd zijn de beslissingen gebaseerd op de aanbevelingen van de wetenschappelijke experts, die eerder vandaag zijn samengekomen.

Overtredingen worden bestraft. Daarnaast zullen we binnenkort een systeem invoeren voor de onmiddellijke inning van boetes.

Iedereen heeft de individuele en collectieve verantwoordelijkheid om deze beslissingen, waarvan we weten dat ze moeilijk zijn, te respecteren. We zijn blij met de inzet, de solidariteit en de verantwoordelijkheid van elke Belg. Iedereen weet dat deze maatregelen essentieel zijn voor onze gezondheid. We zijn ook erkentelijk voor het werk van het medisch personeel. Hun  dagelijkse inzet is bijzonder en lovenswaardig, en alle overheden van het land doen hun uiterste best om hen te beschermen. Tot slot is ook de inzet van alle mensen die het land elke dag draaiende houden, van fundamenteel belang. Ook hen willen we bedanken.

Blijf voor jezelf zorgen en blijf zorgen voor de anderen.Aan onze leden en bezoekers van onze site

De 7de editie van onze tocht “Vlaanderens Mooiste” is geannuleerd (Wandelkalender WSVL vzw is bijgewerkt).

De geplande dagreis naar Vlaanderen Wandelt in Asse op 2020-04-26 gaat niet door, de tocht werd geannuleerd.Update Nieuwsbrief van WSVL vzw (24-03-2020)

Annulatie wandeltochten Wandelsport Vlaanderen vzw

VERLENGING: verplichte annulatie van alle ALLE WANDELTOCHTEN WANDELSPORT VLAANDEREN VZW TOT EN MET 19-04-2020

De afgelopen weken is er maar een onderwerp waarover we het hebben “Coronavirus COVID-19”. We volgen het allemaal op de voet, daar de situaties dagelijks wijzigen. Het openbaar leven in België is haast volledig stilgevallen.

De raad van bestuur Wandelsport Vlaanderen vzw heeft niet stilgezeten en komt met de volgende nieuwe boodschap.

Wandelsport Vlaanderen vzw kan niet toestaan dat clubs onder de vleugels van Wandelsport Vlaanderen vzw tot en met 19 april 2020 wandeltochten organiseren. De corona piek moet volgens onze gewaardeerde virologen nog komen en we moeten dan nog minstens een periode van 14 dagen in acht nemen om zeker te zijn dat er geen nieuwe uitbraak volgt. Organiseren tot en met 19 april zou onverantwoord zijn ten aanzien van de eigen medewerkers en bepaalde wandelaars die de koelbloedigheid verliezen en al te ongeduldig risico’s zouden durven nemen. We zijn het de samenleving verplicht om de hoogste graad van waakzaamheid aan te houden in het belang van iedereen. Alle wandeltochten onder de vlag van WSVL vzw worden tot en met 19 april dan ook geannuleerd. 

Tegelijk adviseert de federatie alle clubs die organiseren vanaf 20 april tot en met 30 april 2020 met aandrang om eveneens te annuleren.

Wij houden jullie op de hoogte via onze website http://www.wandelsportvlaanderen.be

SPECIALE ACTIE WSVL STEMPELS IN LIMITED EDITION BOEKJE

Volgens mededeling van WSVL aan de clubbestuurders tellen de stempels in het Boekje Limited Edition voor wandelingen daterend van 2019 mee. Tellen enkel mee verzamelde stempels sinds lancering actie, op tochten vermeld in Walking in Belgium (boek en online).

Bron: nieuwsbrief WSVL “Clubinfo” van 03-02-2020 naar de clubbestuurders.

VERLIES LIDKAART – HERINNERING VAN WSVL

Procedure om een nieuwe PVC-kaart te bekomen: men wendt zich tot de clubsecretaris (Jean-Pierre) die een nieuwe lidkaart zal aanvragen bij WSVL. WSVL stuurt 1x per maand een lijst naar de drukker door voor het bijdrukken van lidkaarten. Er kan bijgevolg gemakkelijk meer dan een maand overgaan alvorens men de nieuwe lidkaart toegestuurd krijgt. De Club print in afwachting van de nieuwe pvc kaart, een voorlopige papierenlidkaart zodat de leden verder kunnen wandelen aan ledentarief en van alle ledenvoordelen genieten.

Bron: nieuwsbrief WSVL “Clubinfo” van 03-02-2020 naar de clubbestuurder