Voorzitter: Willy Mortier, 9660 Brakel. 

 

Ondervoorzitter, secretaris/schatbewaarder: Jean-Pierre Vercleyen, 9660 Brakel.

📱 0498850966 Mail to: everbeeksewandeltochten@hotmail.be

Andere bestuurders: Patrick Matthijs, 9660 Brakel en Sandra Ricour, 9500 Geraardsbergen.

De statuten en wijzigingen worden neergelegd bij de Rechtbank van Koophandel Gent, afdeling Oudenaarde en vervolgens gepubliceerd in de bijlagen van het BS. De laatst gepubliceerde wijziging (2023-12-21) bekijken ► Link naar KBO voer het ondernemingsnummer 0478.713.806 in + druk op zoek, nadien op lijst en/of beeld of detail. Onze vereniging is aangesloten bij Wandelsport Vlaanderen vzw (Wandelsport Vlaanderen), clubnummer 3282 (erkend en gesubsidieerd door Sport Vlaanderen, overkoepelend agentschap van de georganiseerde sportsector – decreet van 10 juni 2016 – link: https://www.sport.vlaanderen/

E

WT vzw heeft het juridisch statuut van een vzw, de zetel van de vzw is gevestigd in het Vlaamse Gewest,  en dient zich dus te schikken naar de wetgeving op de vzw’s. De statuten bepalen de aard van de leden: vaste leden en toegetreden leden.  Vaste (ook wel effectieve of werkende leden genoemd) zijn: de personen die deel uitmaken van de Algemene vergadering. Enkel zij hebben stemrecht op de Algemene Vergadering. Deze personen worden opgenomen in een ledenregister, bijgehouden op de zetel van de vereniging. Met de term ”lid” in de statuten wordt uitdrukkelijk verwezen naar de vaste (effectieve/werkende) leden. Toegetreden leden zijn de personen aangesloten bij de “Everbeekse Wandeltochten vzw” die de wandelsport beoefenen en de doelstellingen van de vereniging ondersteunen. Zij hebben geen stemrecht in de Algemene Vergadering.

Er is een verschil tussen een club met statuut vzw en feitelijke vereniging.

Kort geschetst:

  • De VZW heeft rechtspersoonlijkheid en de vzw is dus zelf aansprakelijk voor haar activiteiten en verbintenissen. Het vermogen van de vzw wordt aangesproken. De vzw moet bij wet administratieve verplichtingen naleven.
  • De feitelijke vereniging is eenvoudiger te hanteren dan de VZW en vergt minder formaliteiten en kosten. Het is vereniging die is opgestart door een overeenkomst tussen natuurlijke personen. Ze heeft geen rechtspersoonlijkheid en kent geen specifieke wettelijke regeling. De leden investeren hun eigen vermogen en kunnen persoonlijk aansprakelijk worden gesteld. Bij een vzw kan dit laatste niet, behalve wanneer fraude wordt aangetoond.
  • Meer info over de statuten van een vzw► Link: VZW – statuten