Hou je van wandelen, midden in de natuur, individueel of in groep, dan zit je goed bij de “EVERBEEKSE WANDELTOCHTEN” vzw, aangesloten onder nummer 3282 bij de sportfederatie Wandelsport Vlaanderen vzw. Tijdens onze eigen tochten in Everbeek en omliggende gemeenten, geniet je volop van het natuurschoon: glooiende heuvels, bossen, weiden en landerijen. Bij ons is de stilte nog hoorbaar! Op onze site vindt je alle nodige en nuttige informatie over het reilen en zeilen van onze club. 

De “Everbeekse Wandeltochten vzw” zijn gegroeid uit de plaatselijke Everbeekse Chiro Sint-Jan, gesticht in 1956. Hun lokaal was gelegen in de oude pastorij, Tamelbroekstraat.

Je kan als lid van onze club volgens eigen keuze vrij deelnemen aan georganiseerde wandelingen in Vlaanderen of Wallonië, waar en wanneer je maar wil. Je kiest een tocht uit het aanbod in de wandelkalender Walking in Belgium of van de FFBMP.

2023 – 07- 23: de zomertochtAfstanden: 6 – 12 – 18 – 25 km. De 50 km afstand word geschrapt!

2022: de zomertocht.

2021: het bestuur van onze vereniging besliste geen tochten te organiseren (sabbatjaar) rekening gehouden met de onzekerheid qua toelatingen en verplichtingen die de autoriteiten opleggen om de gevolgen van Covid-19 verder te bestrijden. 

2020: 40 jaar bestaan! Maar verplichting rekening te houden met de beperkingen opgelegd door de autoriteiten in kader bestrijding Covid-19 (nodige toelatingen, enz.). De geplande evenementen werden geschrapt voor de veiligheid van de medewerkers en deelnemers, alsook om organisatorische en financiële motieven.

2019: onze gewone organisaties.

2018: organisatie van Vlaanderen Wandelt in Brakel door de Gemeente met medewerking van EWT vzw, Editie 38 (29-07-2018) van de Everbeekse Wandeltochten

2018 Editie 6 (13-10-2018) van onze Natuurtocht.

2016-2017: onze gewone organisaties.

2015: vierden wij de organisatie van 35 jaar wandeltochten in Everbeek en omliggende gemeenten: ontvangst op het gemeentehuis en vervolgens voor de leden een jubileum feestmaal, opgeluisterd door een zigeunerorkest.

2014: onze gewone organisaties.

2013: de Sinter Klaastocht werd vervangen door een “Natuurtocht”.

2013: startte men met de editie van het nieuwe clubblad (gestopt met editie 28).

2000 tot 2012: organiseerde de club in de winter een bijkomende “Sinter Klaastocht”.

2012: Aktivia beoordeelde onze wisselbekertocht en vond dat wij voldeden aan de objectieve criteria om dergelijke tocht te organiseren. De aanduiding met het logo in de Marching werd als volledig verantwoord bevonden.

2011: Wandelclub Egmont mocht voor het eerst de wisselbeker meenemen.

2010: aan editie 30 werd geen speciale aandacht besteed.

2008: de vereniging organiseert de laatste zaterdag van september een kaas- en vleesavond.

2005: 25 jaar.

2000: jubileumeditie (20 jaar) daagden een record aantal stappers op: 4021. De benaming Het Laatste Nieuws Wandeldag werd toen aan het evenement toegevoegd.

1980: organiseerde deze jeugdbeweging een eerste wandeltocht als onderdeel van een Vlaamse kermis. 1989: er waren +/- 300 deelnemers. 1989: de Chiro Sint-Jan stopte haar activiteiten. 1990: Minivoetbal en de Bond grote en jonge gezinnen oordeelden dat de wandeltocht niet mocht verloren gaan en stonden verder in voor de organisatie. 1992 en 1993: nam de in hun schoot ontstane autonome wandelclub de “Everbeekse Wandeltochten” het gebeuren waar. De Club “Everbeekse Wandeltochten” (een feitelijke vereniging) was geboren en sloot aan bij de Vlaamse Wandel en Jogging Liga onder het nr. 282 (nu 3282). 1994: het buurthuis in de Cordenuit is de vaste startplaats voor de zomertocht. 1997: wegens werken aan het buurthuis ging de zomertocht door in de Manege Mertens.