Welkom

Op onze site vindt je alle nodige en nuttige informatie over het reilen en zeilen van onze club.

Hou je van wandelen, midden in de natuur, individueel of in groep, dan zit je goed bij de “EVERBEEKSE WANDELTOCHTEN” vzw, aangesloten onder nummer 3282 bij de sportfederatie Wandelsport Vlaanderen vzw. Tijdens onze eigen tochten in Everbeek en omliggende gemeenten, geniet je volop van het natuurschoon: glooiende heuvels, bossen, weiden en landerijen. Bij ons is de stilte nog hoorbaar!

Je kan als lid van onze club ook vrij deelnemen aan georganiseerde wandelingen in Vlaanderen of Wallonië, waar en wanneer je maar wil. Je kiest een tocht uit het aanbod in de wandelkalender Walking in Belgium of van de FFBMP.

De “Everbeekse Wandeltochten vzw” zijn gegroeid uit de plaatselijke Everbeekse Chiro Sint-Jan, gesticht in 1956. Hun lokaal was gelegen in de oude pastorij, Tamelbroekstraat.

1980: organiseerde deze jeugdbeweging een eerste wandeltocht als onderdeel van een Vlaamse kermis. 1989: er waren +/- 300 deelnemers. 1989: de Chiro Sint-Jan stopte haar activiteiten. 1990: Minivoetbal en de Bond grote en jonge gezinnen oordeelden dat de wandeltocht niet mocht verloren gaan en stonden verder in voor de organisatie. 1992 en 1993: nam de in hun schoot ontstane autonome wandelclub de “Everbeekse Wandeltochten” het gebeuren waar. De Club “Everbeekse Wandeltochten” (een feitelijke vereniging) was geboren en sloot aan bij de Vlaamse Wandel en Jogging Liga onder het nr. 282 (nu 3282). 1994: het buurthuis in de Cordenuit is de vaste startplaats voor de zomertocht. 1997: wegens werken aan het buurthuis ging de zomertocht door in de Manege Mertens.

2000: jubileumeditie (20 jaar) daagden een record aantal stappers op: 4021. De benaming Het Laatste Nieuws Wandeldag werd toen aan het evenement toegevoegd.

2000 tot 2012: organiseerde de club in de winter een bijkomende “Sinter Klaastocht”.

2005: 25 jaar. 2008: de vereniging organiseert de laatste zaterdag van september een kaas- en vleesavond. 2010: aan editie 30 werd geen speciale aandacht besteed. 2011: Wandelclub Egmont mocht voor het eerst de wisselbeker meenemen. 2012: Aktivia beoordeelde onze wisselbekertocht en vond dat wij voldeden aan de objectieve criteria om dergelijke tocht te organiseren. De aanduiding met het logo in de Marching werd als volledig verantwoord bevonden.

2013: startte men met de editie van het nieuwe clubblad (gestopt met editie 28).

2013: de Sinter Klaastocht werd vervangen door een “Natuurtocht”.

2015: vierden wij de organisatie van 35 jaar wandeltochten in Everbeek en omliggende gemeenten: ontvangst op het gemeentehuis en vervolgens voor de leden een jubileum feestmaal, opgeluisterd door een zigeunerorkest. 2016-2017: onze gewone organisaties. 2018: organisatie van Vlaanderen Wandelt in Brakel door de Gemeente met medewerking van EWT vzw, Editie 38 (29-07-2018) van de Everbeekse Wandeltochten, editie 6 (13-10-2018) van onze Natuurtocht. 2019: onze gewone organisaties.

2020: 40 jaar bestaan! Maar verplichting rekening te houden met de beperkingen opgelegd door de autoriteiten in kader bestrijding Covid-19 (nodige toelatingen, enz.). De geplande evenementen werden geschrapt voor de veiligheid van de medewerkers en deelnemers, alsook om organisatorische en financiële motieven.

2021: het bestuur van onze vereniging besliste geen tochten te organiseren (sabbatjaar) rekening gehouden met de onzekerheid qua toelatingen en verplichtingen die de autoriteiten opleggen om de gevolgen van Covid-19 verder te bestrijden.

2022: 2 tochten ► Vlaanderens Mooiste op 2022-03-12 en Zomertocht op 2022-07-31.

2023: 1 tocht Zomertocht op 2023-07-23.