Denis Wangermez in E23

Clan Ricour in E22

Marnix en Christine in E21

Worsten- en pannenkoekenbakkers in E20Lees meer over Vlaanderen Wandelt in E19


Denis en Monique E18

Patrick Mathijs E17

De M3 Meiden E16

Myriam en Danny E15

Alain Van den Bossche E14

Sonia en Jaklien E13

Rita en Eric E12

Mireille en Erwin E12

Ingrid en André – E11

Myriam en Patrick E11

Freddy legde 40000 km af E11

Hilda en Willy E10

Rita en Jean-Pierre E10

Linda en Roger E8

Gisele en Monique E7

Denise en Georges E7

Freddy – Annick en Patrick E6

Paul E5

Cecile en Paul E4

Edmonda en Gilbert E3

Rene E2