Voorzitter: Willy Mortier, 9660 Brakel – 📱 0475/208713 

Ondervoorzitter en secretaris: Jean-Piere Vercleyen, 9660 Brakel ☎ 055/426847 of 📱0498/850966 (voorkeur)

Wenst u een mail te sturen naar de secretaris ►everbeeksewandeltochten@hotmail.be

Onze vereniging: verwelkomt klein en groot, jong en oud, is aangesloten bij Wandelsport Vlaanderen vzw, clubnummer 3282

Het lidgeld: voor 15 €, wordt u, via onze club, lid van Wandelsport Vlaanderen vzw (erkend en gesubsidieerd door Sport Vlaanderen, overkoepelend agentschap van de georganiseerde sportsector – decreet van 10 juni 2016) en krijgt u een bewijs van lidmaatschap van de overkoepelende sportfederatie (Wandelsport Vlaanderen vzw). Link naar hun voordelen. Betaal uw lidgeld op rekening BE 29 0688 8979 4464 van de EVERBEEKSE WANDELTOCHTEN vzw. Wij tellen momenteel 152 leden (effectieve en aangeslotenen maart 2020). Wij vragen u uw adres en geboortedatum. Ook maar niet verplicht, wel aangewezen voor informatie (berichten, meldingen, nieuws, …) uit te wisselen:  uw ☎ of 📱 – nummer, uw e-mailadres, handig en kostenbesparend o.a. voor het versturen van berichten.Lees even onze privacyverklaring, link► Privacy verklaring

 EWT vzw” heeft het juridisch statuut van een vzw, met zetel te 9660 Brakel, Tamelbroek 9, en dient zich dus te schikken naar de wetgeving op de vzw’s. De statuten bepalen de aard van de leden: effectieve leden en toegetreden leden. De statuten vindt u met volgende link ► Statuten, voer het ondernemingsnummer 0478.713.806 in, klik vervolgens op opzoeking, nadien op lijst en/of beeld of detail. Effectieve (ook wel werkende leden genoemd) zijn: de personen die deel uitmaken van de Algemene vergadering. Enkel zij hebben stemrecht op de Algemene Vergadering. Deze personen worden opgenomen in een ledenregister, bijgehouden op de zetel van de vereniging. Met de term ” lid ” in de statuten wordt uitdrukkelijk verwezen naar de effectieve (werkende) leden. Toegetreden leden zijn de personen aangesloten bij de “Everbeekse Wandeltochten vzw” die de wandelsport beoefenen en de doelstellingen van de vereniging ondersteunen.  Zij hebben geen stemrecht in de Algemene Vergadering.

LEDEN VOORDELEN (EFFECTIEVE EN TOEGETREDEN)

Bij niet betaling van het lidgeld vervallen de voordelen, betaal uw lidgeld zonder uitstel, verlies uw voordelen niet!

 • Walking in Belgium een uitgave van Wandelsport Vlaanderen vzw, vooraf te bestellen, een exemplaar per gezin aan 5 € (- 2,5 € mogelijk via tegoedbon), de uitgave kost meer in de handel 17 €. Gratis (1 x) voor de nieuwe leden, jaar van aansluiting (eveneens een ex per gezin). 
 • Het clubblad “Ons Everstapperke”, 3 edities per jaar van 2020 af. Gratis 1 exemplaar per ledenadres.
 • Een jaarkalender (1 ex.) per ledenadres wordt bezorgd tijdens ledenfeest: geen uitgave in 2020.
 • Het recreatieve tijdschrift “Walking Magazine”, een uitgave van Wandelsport Vlaanderen vzw, verschijnt 5 x per jaar en wordt gratis via de post toegestuurd door Wandelsport Vlaanderen vzw.

DE 1 DAG BUSREIZEN

Clubleden betalen 7,50 € per reis, te betalen op de bus, de korting van 2,5 € via tegoedbon wordt vereffend bij de jaarlijkse afrekening op het einde het seizoenjaar. Niet leden betalen 10 €. Leden hebben steeds voorrang voor de beschikbare plaatsen op de bus. Per reis, volgens beslissing van het bestuur: ontbijt en/of inschrijvingsgeld inbegrepen. Na inschrijving, bij belet, 8 dagen te voren verwittigen, zo niet wordt de busreis aangerekend. Vertrekuren: 07:20 kerk Everbeek-Boven en 07:30 Everbeek-Beneden, tenzij anders vermeld.

AANTAL DEELNEMERS AAN ONZE TOCHTEN

van 1993 ► 2019: 109373

in 2019: 5271

ACTUEEL STAAT DE CLUB IN VOOR VOOR 3 TOCHTEN PER JAAR

In de lente “Vlaanderens Mooiste”, in de zomer de “Everbeekse Wandeltochten – Het Laatste Nieuws Wandeldag”, en in het najaar een “Natuurtocht” (ex Sinter Klaastocht). Tijdens de zomertocht voorzien we elk jaar in een BBQ, welke in de smaak valt, o. a. dankzij een unieke formule, men betaalt volgens gekozen stukken. Voor de fijnproevers worden telkens ook heerlijke pannenkoeken bereid, alsook mattentaarten uit de streek aangeboden. 

CLUBKLASSEMENT

Het wandelseizoen  begint op 16 november in het jaar en eindigt op 15 november het jaar daarop!

Gegevens aantal deelgenomen tochten en afgelegde kilometers.

Elk lid (zelfs indien om een of andere reden weinig werd gewandeld) meldt aan de clubsecretaris schriftelijk of per e-mail tussen 16 november en ten laatste op 30 november: het aantal tochten kennen waaraan hij deelnam, alsook het totaal afgelegde kilometer. Noch uw lijst noch uw wandelboekje overmaken, mogelijk worden wel steekproeven gehouden. Extra kilometers mogen in rekening gebracht worden voor deelname aan: de EWT Inwandeling (telkens op 21 juli), voor de georganiseerde tochten tijdens de zomerreis (het totaal afgelegde km), en voor zij die helpen tijdens de eigen tochten van de club (km van de langste afstand). Op basis van deze gegevens wordt een rangschikking opgemaakt: een categorie aantal tochten  en een categorie afgelegde kilometer.  In beide categorieën krijgen zij die bij de eersten zijn, volgens voorraad een prijs in natura of een waardebon. Men kan slechts een prijs behalen in één categorie. Alleen zij die deze gegevens indienen worden opgenomen in de klassering, doe het wel zorgvuldig en eerlijk. De clublaureaten worden gehuldigd tijdens het jaarlijks ledenfeest. Na de huldiging van de laureaten slaan we tot in de vroege uurtjes de beentjes uit. Ambiance verzekerd, de afwezigen hebben ongelijk!

ACTIVITEITEN 2020, onder voorbehoud Covid-19 beperkingen!!

 • 2020-07-21: Inwandeling EWT voor de leden ►deelnemers melden zich tegen **/07      ‘s Avonds iets speciaals voor de leden naar aanleiding 40 jaar bestaan, info volgt later.

 • 2020-07-26: Everbeekse Wandeltochten E40 helpers maken zich kenbaar tegen **/07

 • 2020-07-31 ► 2020-08-07: x daagse busreis, vooraf inschrijving, lees in berichten!

 • 2020-09-12: dankmaal voor helpers ► deelnemers melden zich tegen **/09

 • 2020-09-26: Kaas- en Vleesavond E13 helpers maken zich kenbaar tegen **/09

 • 2020-10-11: Natuurtocht   E8 ► helpers maken zich kenbaar tegen **/10

 • 2020-12-12: Ledenfeest ► deelnemers melden zich tegen  **/12

 • ** wordt later medegedeeld.

HET GROOT JAARLIJKS LEDENFEEST

Vindt traditioneel de tweede zaterdag van december plaats. De leden worden verwacht omstreeks 19:00 u in “De Cordenuit”. All-In formule: aperitief, voorgerecht, hoofdschotel, dessert, gratis drank en ambiance (naar eigen keus)! Leden betalen 30 € (20 € kan per tegoedbon), nieuwe leden betalen 10 €, niet-leden: 40 €, maar kinderen van leden tot 10 jaar gratis. Voor 2020, inschrijven tot: wordt later medegedeeld!

TEGOEDBONNEN EN HOE VERDIENEN

Per deelname aan een wandeltocht vermeld in de “Wandelkalender van Wandelsport Vlaanderen” krijgt men als bewijs de clubstempel in zijn wandelboekje. Per gewandelde tocht verdient men 0,50 €, voor zover men deelneemt aan minimum 11 tochten. Vb. 10 tochten = 0 €/ 11 tochten = 5,50 €. Op het einde van het wandelseizoen (15 november) rekent men af, wat moet men aan de club en wat heeft men verdiend. Bij een positief saldo (verdiend > dan wat men moet) wordt een tegoedbon toegekend. Deze tegoedbon blijft geldig tot 16 december van  het jaar daarop. De tegoedbon wordt niet omgewisseld in €!

HOE DEELNEMEN AAN EEN TOCHT? 

Lees ->Bron: WSVL vzw

Weetjes om van start te gaan: je kan vrij starten tussen de opgegeven starturen, bv. tussen 08.00 u en 15.00 u. Kies uit het gevarieerd aanbod van afstanden en wandel op je eigen tempo. Pijlen duiden het te volgen parcours aan, blijf op het parcours (verzekering) en let op de splitsingen, kijk goed uit! Op de rustposten kun je even pauzeren, er is drank en eten naar wens voorradig. Elektronisch inschrijven!  De wandelclubs schakelden over op het elektronisch registreren van de wandelaars via scanning van hun lidkaart. Bij de inschrijving krijg je een betalingsbewijs, het geldt ook als verzekeringsbewijs en wordt gebruikt als controle kaart. Niet-aangeslotenen of niet gescande wandelaars (lidkaart vergeten, niet bij, …) krijgen na betaling nog wel een inschrijvingskaart in 2 delen en moeten nog altijd een deel in een bus deponeren. Kostprijs voor deelname aan een tocht clubs aangesloten bij Wandelsport Vlaanderen vzw: zie in Walking in Belgium of consulteer op de site van WSVL vzw link: De wandelkalender

Clubkledij aan ledenprijs

 

Kledij (opdruk in)

Winkelprijs in euro

Ledenprijs = winkelprijs te goed bon (zie hoger hoe te goed bon verdienen)

Topje wit of groen

  30

20 10 = 10

Sweater

  45

25 = 12,5

Ziptop

  50

30 15 = 15

Stepjas zwart

  95

60 – 30 = 30

Regenjas

– waterafstotend. materiaal

– waterdicht materiaal ademend en waterdicht

  45

  65

25 12,5 = 12,5

40 20 = 20

Jas met kap

  70

45 12,5 = 22,5

Coach vest active zwart, waterafstotend bovenmateriaal

105

70 35 = 35

 

SPORTVOORDEEL ATTESTEN VOOR DE MUTUALITEIT 

Na betaling van het lidgeld 2020 ontvangt U een “aanvraagformulier tot tussenkomst mutualiteit” van Wandelsport Vlaanderen vzw, ingevuld en afgestempeld door de clubsecretaris. Bezorg het na 2020 -01-01 aan uw mutualiteit, de tussenkomst in de kost van het lidgeld hangt af van hun voorwaarden. Zie ook op de site van Wandelsport Vlaanderen, link ►Sportvoordeel mutualiteit


 

Bond Moyson, links ► Voorwaarden ►Formulier

ChristelijkeMutualiteiten (CM), links: ►Voorwaarden ► Formulier

Liberale mutualiteit O-Vl. (LM), links: ► Voorwaarden ► Erkende sporten Formulier

Neutraal Ziekenfonds Vlaanderen, links ►Voorwaarden ► Formulier

Partena, links:  ►Voorwaarden ►Formulier

Vlaams Neutraal Ziekenfonds, links: ► Voordeel ►Formulier

Andere kijk op de website van je ziekenfonds. 


 

WETTELIJKE INFO EN PRIVACYVERKLARING

 zie in menu rubriek Info en privacy verklaring


VRIJWILLIGERS

Info FOD  Link naar de wet van 03/07/2005    Link naar de site FOD    Sociale Zekerheid

Vlaanderen vrijwilligt   Vlaams Steunpunt  Vrijwilligerswet


Lees over de verzekering afgesloten door WSVL vzw

► link Verzekering WSVL