Lid worden?

Wie contacteren en allerlei info

Lid worden2018-12-09T14:57:33+00:00

Voorzitter: Willy Mortier, 9660 Brakel – 📱 0475/208713

Ondervoorzitter en secretaris: Jean-Piere Vercleyen, 9660 Brakel – ☎ 055/426847 of 📱0498/850966 (voorkeur)

 Wenst u een mail te sturen naar de secretaris ►everbeeksewandeltochten@hotmail.be

Onze vereniging verwelkomt klein en groot, jong en oud en is aangesloten bij Wandelsport Vlaanderen vzw. 

Link naar ►WSVL vzwHet lidgeld

Voor 14 €, wordt u, via onze club, lid van Wandelsport Vlaanderen vzw (erkend en gesubsidieerd door Sport Vlaanderen, overkoepelend agentschap van de georganiseerde sportsector – decreet van 10 juni 2016) en krijgt u een bewijs van lidmaatschap van de overkoepelende sportfederatie (Wandelsport Vlaanderen vzw).

Link naar hun voordelen.

Betaal uw lidgeld op rekening BE 29 0688 8979 4464 van de EVERBEEKSE WANDELTOCHTEN vzw. 

U bent  vrij ons volgende gegevens door te geven aan de clubsecretaris (lees onze privacyverklaring):

  • ►☺ uw ☎ of 📱-nummer

  • ►☺ uw e-mailadres, handig en kostenbesparend om met mekander in contact te komen, het bestuur overweegt o.a. het versturen van nieuwsbrieven

  • ► uw rijksregisternummer: Wandelsport Vlaanderen is gemachtigd per decreet van 10/07/2016 dit op te vragen en te registreren in zijn ledenbestand  (niet verplicht over te maken) 

 EWT vzw” heeft het juridisch statuut van een vzw, met zetel te 9660 Brakel, Tamelbroek 9, en dient zich dus te schikken naar de wetgeving op de vzw’s. De statuten bepalen de aard van de leden: effectieve leden en toegetreden leden. De statuten vindt u met volgende link: Statuten, voer het ondernemingsnummer 0478.713.806 in, klik vervolgens op opzoeking, nadien op lijst en/of beeld of detail.

Effectieve (ook wel werkende leden genoemd) zijn: de personen die deel uitmaken van de Algemene vergadering. Enkel zij hebben stemrecht op de Algemene Vergadering. Deze personen worden opgenomen in een ledenregister, bijgehouden op de zetel van de vereniging. Met de term ” lid ” in de statuten wordt uitdrukkelijk verwezen naar de effectieve (werkende) leden. Toegetreden leden zijn de personen aangesloten bij de “Everbeekse Wandeltochten vzw” die de wandelsport beoefenen en de doelstellingen van de vereniging ondersteunen. Zij hebben geen stemrecht in de Algemene Vergadering.Leden voordelen (effectieve en toegetreden)

Bij niet betaling van het lidgeld vervallen de voordelen!

Walking in Belgium een uitgave van Wandelsport Vlaanderen vzw, een exemplaar per gezin aan 5 euro (totaal bedrag mogelijk via tegoedbon), de uitgave kost in de handel 17 euro . Gratis (1 malig) voor de nieuwe leden, jaar van aansluiting (eveneens een ex per gezin). 

Het clubblad “Ons Everstapperke”, 4 edities per jaar. Gratis een exemplaar per ledenadres.

Een jaarkalender (1 ex.) per ledenadres wordt bezorgd tijdens ledenfeest.

Het recreatieve tijdschrift “Walking Magazine”, een uitgave van Wandelsport Vlaanderen vzw, verschijnt 5 x per jaar en wordt gratis via de post toegestuurd door Wandelsport Vlaanderen vzw.De eendaagse busreizen      

De clubleden betalen 7,50 € per reis, te betalen op de bus, de korting van 2,5 € via tegoedbon wordt vereffend bij de jaarlijkse afrekening op het einde het seizoenjaar. Niet leden betalen 10 €. Leden hebben steeds voorrang voor de beschikbare plaatsen op de bus. Per reis, volgens beslissing van het bestuur: ontbijt en/of inschrijvingsgeld inbegrepen. Na inschrijving, bij belet, verwittigen voor 8 dagen te voren, zo niet wordt de busreis aangerekend. Vertrekuren: 07:20 kerk Everbeek-Boven en 07:30 Everbeek-Beneden, tenzij anders vermeld.De geschiedenis

De “Everbeekse Wandeltochten vzw” zijn gegroeid uit de plaatselijke Everbeekse Chiro Sint-Jan, gesticht in 1956. Hun lokaal was gelegen in de oude pastorij, Tamelbroekstraat. 

1980: organiseerde deze jeugdbeweging een eerste wandeltocht als onderdeel van een Vlaamse kermis. 

1989: er waren +/- 300 deelnemers.

1989: de Chiro Sint-Jan stopte haar activiteiten. 

1990: Minivoetbal en de Bond grote en jonge gezinnen oordeelden dat de wandeltocht niet mocht verloren gaan en stonden verder in voor de organisatie. 

1992 en 1993: nam de in hun schoot ontstane autonome wandelclub de “Everbeekse Wandeltochten” het gebeuren waar. De Club “Everbeekse Wandeltochten” (een feitelijke vereniging) was geboren en sloot aan bij de Vlaamse Wandel en Jogging Liga onder het nummer 282. 

1994: het buurthuis in de Cordenuit is de vaste startplaats voor de zomertocht.

1997: wegens werken aan het buurthuis ging de zomertocht door in de Manege Mertens.

2000: jubileumeditie (20 jaar) daagden een record aantal stappers op: 4021. De benaming Het Laatste Nieuws Wandeldag werd toen aan het evenement toegevoegd.  

2005: volgde editie 25.

2008: de vereniging organiseert de laatste zaterdag van september een kaas- en vleesavond.

2010: aan editie 30 werd geen speciale aandacht besteed. 

2011: Wandelclub Egmont mocht voor het eerst de wisselbeker meenemen. 

2012: Aktivia beoordeelde onze wisselbekertocht en vond dat wij voldeden aan de objectieve criteria om dergelijke tocht te organiseren. De aanduiding met het logo in de Marching werd als volledig verantwoord bevonden. 

2000 tot 2012:  organiseerde de club in de winter een bijkomende “Sinter Klaastocht”

2013: startte men met de editie van het nieuwe clubblad.

2013: de Sinter Klaastocht werd vervangen door een “Natuurtocht”.

2015: vierden wij de organisatie van 35 jaar wandeltochten in Everbeek en omliggende gemeenten: ontvangst op het gemeentehuis en vervolgens voor de leden een jubileum feestmaal, opgeluisterd door een zigeunerorkest.

2018

organisatie van Vlaanderen Wandelt in Brakel door de Gemeente met medewerking van EWT vzw, 2018-07-29 E38 Everbeekse Wandeltochten, 2018-10-13 E6 Natuurtocht.


2019

14/04:  6de Vlaanderens Mooiste                   ► helpers maken zich kenbaar tegen 07/04

21/07: Inwandeling EWT                                  ► deelnemers melden zich tegen 4/07

28/07: 39ste Everbeekse Wandeltochten    ► helpers maken zich kenbaar tegen 21/07

14/09: Dankmaal voor helpers                       ► deelnemers melden zich tegen 07/09

28/09: Kaas – en Vleesavond                          ► helpers maken zich kenbaar tegen 21/09

13/10: 7de Natuurtocht                                       ► helpers maken zich kenbaar tegen 07/10

14/12: Ledenfeest                                                 ► deelnemers melden zich tegen  07/12


Aantal deelnemers aan onze tochten

van 1993 ► 2018: 102008

IN 2018

2018-04-29 Vlaanderen Wandelt in Brakel: 4584

2018-07-30 E37 Zomertocht: 1906

2018-10-13 E6 Herfstocht: 1659Actueel staat de club in voor drie tochten per jaar: in de lente Vlaanderens Mooiste”, in de zomer de “Everbeekse Wandeltochten – Het Laatste Nieuws Wandeldag” en in het najaar een Natuurtocht” (ex Sinter Klaastocht).

Tijdens de zomertocht voorzien we elk jaar in een BBQ, welke in de smaak valt, o. a. dankzij een unieke formule, men betaalt volgens gekozen stukken. Voor de fijnproevers worden telkens ook heerlijke pannenkoeken bereid, alsook mattentaarten uit de streek aangeboden.

Het groot jaarlijks ledenfeest vindt traditioneel de tweede zaterdag van december plaats. De leden worden verwacht omstreeks 19:00 uur in “De Cordenuit”, beginnen met een aperitief (x) en toastjes tot iedereen er is, vervolgens een voorgerecht, het hoofdgerecht en het dessert, inbegrepen wijn of lekkere bieren. Dit alles aan een zacht prijsje per deelnemer. Na de huldiging van de laureaten slaan we tot in de vroege uurtjes de beentjes uit. Ambiance verzekerd, de afwezigen hebben ongelijk!Kledij in de Clubwinkel van de vereniging

De kledij wordt uitgestald tijdens 2 pasdagen per jaar per jaar (u wordt verwittigd). U kunt bij die gelegenheid bestellen en betalen. Bij de afrekening eind wandelseizoen kunt u uw verdiende tegoedbonnen gebruiken ter recuperatie.

 Nieuwe clubkledij, prijzen in €, de tegoedbon kan slechts voor 50% van de prijs benut worden!

Singlet: 15,00 – Polo m/v: 20,00 – Sweater: 30,00- Trainingsvest: 30,00

Indien nog stock Oude clubkledij: koopjes tijdens de pasdagen aan speciale condities.

 Af te halen op afspraak bij de voorzitter📱 0475208713Clubklassement 

Het wandelseizoen  begint op 16 november in het jaar en eindigt op 15 november het jaar daarop!

Gegevens aantal deelgenomen tochten en afgelegde kilometers

Elk lid (zelfs indien om een of andere reden weinig werd gewandeld) laat aan de clubsecretaris, schriftelijk of per e-mail,  tussen 16 november en ten laatste op 30 novemberhet aantal tochten kennen waaraan hij deelnam, alsook het totaal afgelegde kilometer.

Noch uw lijst noch uw wandelboekje overmaken.

Mogelijk worden wel steekproeven gehouden.

Extra kilometers mogen in rekening gebracht worden voor deelname aan: de EWT Inwandeling (telkens op 21 juli), voor de georganiseerde tochten tijdens de zomerreis (het totaal afgelegde km), en voor zij die helpen tijdens de eigen tochten van de club (km van de langste afstand).

Op basis van deze gegevens wordt een rangschikking opgemaakt: een categorie aantal tochten en een categorie afgelegde kilometerIn beide categorieën krijgen zij die bij de eersten zijn, volgens voorraad een prijs in natura of een waardebon. Men kan slechts een prijs behalen in één categorie. Alleen zij die deze gegevens indienen worden opgenomen in de klassering, doe het wel zorgvuldig en eerlijk.

De clublaureaten worden gehuldigd tijdens het jaarlijks ledenfeest.Het ledenfeest

2de zaterdag van de maand december        

All-In formule (aperitief, voorgerecht, hoofdschotel, dessert, gratis drank) en Ambiance

Leden betalen 30 € (20 € kan per tegoedbon),

nieuwe leden betalen 10 €,

niet-leden: 40 €, maar kinderen van leden tot 10 jaar gratis.

Inschrijven tot 01/12/2018!Tegoedbonnen en hoe verdienen

Per deelname aan een wandeltocht vermeld in de “Wandelkalender van Wandelsport Vlaanderen” krijgt men als bewijs de clubstempel in zijn wandelboekje. Per gewandelde tocht verdient men 0,50 €, voor zover men deelneemt aan minimum 11 tochten. Vb. 10 tochten = 0 €/ 11 tochten = 5,50 €. Op het einde van het wandelseizoen (15 november) rekent men af: wat moet men aan de club en wat heeft men verdiend. Bij een positief saldo (verdiend > dan wat men moet) wordt een tegoedbon toegekend. Deze tegoedbon blijft geldig tot 16 december van 2019.

 De tegoedbon wordt niet omgewisseld in €!HOE DEELNEMEN AAN EEN TOCHT?

Lees ->Bron: WSVL vzw

Deelnemen aan een wandeltocht van Wandelsport Vlaanderen vzw is heel eenvoudig en verplicht je tot niets. Het aanbod met alle georganiseerde wandelingen vind je terug in de kalender ‘Walking in Belgium’ of op de website onder de wandelkalender. De georganiseerde wandelingen vinden plaats op week- en weekenddagen en zijn geschikt voor beginnende en geoefende wandelaars. In vele gevallen is de kleinste afstand toegankelijk voor andersvaliden en kinderwagens. In de kalender vind je meer info over de organisator, de startplaats, starturen en verschillende afstanden. De keuze is aan jou: waar, wanneer en hoeveel kilometers je wandelt. Om deel te nemen aan de organisaties hoef je niet noodzakelijk lid te zijn van een wandelclub (= niet aangesloten wandelaars).

INSCHRIJVEN 2018

Vanaf 1 januari 2018 schrijft men op alle tochten van Wandelsport Vlaanderen elektronisch in. Zorg uw lidkaart steeds bij te hebben, zo niet betaalt U het inschrijfgeld voor niet-leden. Een inschrijfkaart bekom je op de startplaats van de wandeltocht (gebruikelijk tarief: 1,50 € voor niet-leden, 1,10 € voor leden, kan variëren per evenement). Vul de gegevens in op de inschrijfkaart, scheur het bovenste deel af en deponeer het in de startbus, het onderste deel neem je mee op je wandeltocht. Beide delen gelden gelden ook als inschrijvings- en verzekeringsbewijs. 

INSCHRIJVEN 2019 

Wijziging project elektronisch inschrijven

Van 2019-01-01 zal Wandelsport Vlaanderen niet meer werken met de klassieke inschrijvingskaarten voor leden vermits de meeste wandelclubs zullen overgeschakeld zijn op het elektronisch registreren van de wandelaars via scanning van hun lidkaart. In plaats van het klassieke tweeluik dat je nu nog bij de inschrijving krijgt en waarvan je de strook inschrijving in een bus moet deponeren, zal je als lid van een wandelclub van 2019 af op wandeltochten waarop wordt gescand een soort betalingsbewijs krijgen, dat je als controle kaart dient te gebruiken. Je zal dus niets meer moeten in een bus deponeren (niet-aangeslotenen of niet gescande wandelaars wel nog), onder voorbehoud effectief van toepassing!

Enkele weetjes om van start te gaan.

Je kan vrij starten tussen de opgegeven starturen, bv. tussen 08.00 u en 15.00 u. Kies uit het gevarieerd aanbod van afstanden en wandel op je eigen tempo. Pijlen duiden het te volgen parcours aan, blijf op het parcours (verzekering) en let op de splitsingen, kijk goed uit! Op de rustposten kun je even pauzeren, er  is drank en eten naar wens voorradig.
De verzekering

Zie op de achterzijde van de brief van WSVL met uw los te maken lidkaart de informatie i.v.m. de ledenverzekering. Link ook onder voorbehoud naar volgende bronnen:

Het sportdecreet site Arena verzekeringen   en   De sportverzekering Wandelsport Vlaanderen

Wettelijke Info en privacyverklaring

Zie in menu rubriek Info en privacy verklaring

Vrijwilligers

Info FOD

Link naar de wet van 03/07/2005

Link naar de site FOD Sociale Zekerheid

vzw Vlaams Steunpunt Vrijwilligerswet


SPORTVOORDEEL MUTUALITEIT

ATTESTEN:  na betaling van het lidgeld 2019 ontvangt U een “aanvraagformulier tot tussenkomst mutualiteit” van Wandelsport Vlaanderen vzw, ingevuld en afgestempeld door de clubsecretaris. Bezorg het na 2019-01-01 aan uw mutualiteit, de tussenkomst in de kost van het lidgeld hangt af van hun voorwaarden.

Zie ook op de site van Wandelsport Vlaanderen, link ►Sportvoordeel mutualiteit


Bond Moyson, links ► Voorwaarden Formulier


 ChristelijkeMutualiteiten (CM)  links: ►Voorwaarden ► Formulier


Liberale mutualiteit O-Vl. (LM) -Links: ► Voorwaarden ► Erkende sporten Formulier


Neutraal Ziekenfonds Vlaanderen, links Voorwaarden ► Formulier


Partena, links:  Voorwaarden ►Formulier


Vlaams Neutraal Ziekenfonds, links: ► Voordeel ►Formulier


Andere kijk op de website van je ziekenfonds