Voorzitter

Willy Mortier, 9660 Brakel – 📱 0475/208713 

Ondervoorzitter en secretaris

Jean-Piere Vercleyen, 9660 Brakel – ☎ 055/426847 of 📱0498/850966 (voorkeur) 

Wenst u een mail te sturen naar de secretaris ►everbeeksewandeltochten@hotmail.be

Onze vereniging:

verwelkomt klein en groot, jong en oud 

is aangesloten bij Wandelsport Vlaanderen vzw, clubnummer 3282

Het lidgeld

Voor 15 €, wordt u, via onze club, lid van Wandelsport Vlaanderen vzw (erkend en gesubsidieerd door Sport Vlaanderen, overkoepelend agentschap van de georganiseerde sportsector – decreet van 10 juni 2016) en krijgt u een bewijs van lidmaatschap van de overkoepelende sportfederatie (Wandelsport Vlaanderen vzw).

Link naar hun voordelen.

Betaal uw lidgeld op rekening BE 29 0688 8979 4464 van de EVERBEEKSE WANDELTOCHTEN vzw. 

Wij vragen u volgende gegevens, lees onze privacyverklaring:

uw adres en geboortedatum

niet verplichte gegevens maar aangewezen voor informatie (berichten, meldingen, nieuws, …) uit te wisselen:

  • ►☺ uw ☎ of 📱 – nummer

  • ►☺ uw e-mailadres, handig en kostenbesparend o.a. voor het versturen van nieuwsbrieven

  • ► uw rijksregisternummer: Wandelsport Vlaanderen vzw is gemachtigd per decreet van 10/07/2016 dit op te vragen en te registreren in zijn ledenbestand   

 “EWT vzw” heeft het juridisch statuut van een vzw, met zetel te 9660 Brakel, Tamelbroek 9, en dient zich dus te schikken naar de wetgeving op de vzw’s. De statuten bepalen de aard van de leden: effectieve leden en toegetreden leden. De statuten vindt u met volgende link ► Statuten, voer het ondernemingsnummer 0478.713.806 in, klik vervolgens op opzoeking, nadien op lijst en/of beeld of detail.


Effectieve (ook wel werkende leden genoemd) zijn: de personen die deel uitmaken van de Algemene vergadering. Enkel zij hebben stemrecht op de Algemene Vergadering. Deze personen worden opgenomen in een ledenregister, bijgehouden op de zetel van de vereniging. Met de term ” lid ” in de statuten wordt uitdrukkelijk verwezen naar de effectieve (werkende) leden. 

Toegetreden leden zijn de personen aangesloten bij de “Everbeekse Wandeltochten vzw” die de wandelsport beoefenen en de doelstellingen van de vereniging ondersteunen.  Zij hebben geen stemrecht in de Algemene Vergadering.


ACTIVITEITEN 2019

 • 2019-04-14: Vlaanderens Mooiste E6 ►vrijwilligers/helpers melden zich ►07/04
 • 2019-07-21: Inwandeling EWT voor de leden ►deelnemers melden zich tegen 14/07      
 • 2019-07-28: Everbeekse Wandeltochten E39 helpers maken zich kenbaar tegen 14/07
    • 2019-08-02: x daagse busreis Leiwen (vooraf inschrijving)!
 • 2019-09-14: Dankmaal voor helpers ► deelnemers melden zich tegen 07/09
 • 2019-09-28: Kaas- en Vleesavond E12  helpers maken zich kenbaar tegen 21/09
 • 2019-10-13: Natuurtocht   E7 ► helpers maken zich kenbaar tegen 01/10
 • 2019-12-14: Ledenfeest ► deelnemers melden zich tegen  01/12

LEDEN VOORDELEN (EFFECTIEVE EN TOEGETREDEN)

Bij niet betaling van het lidgeld vervallen de voordelen, betaal uw lidgeld zonder uitstel, verlies uw voordelen niet!

 • Walking in Belgium een uitgave van Wandelsport Vlaanderen vzw, een exemplaar per gezin aan 5 € (totaal bedrag mogelijk via tegoedbon), de uitgave kost in de handel 17 €. Gratis (1 x) voor de nieuwe leden, jaar van aansluiting (eveneens een ex per gezin). 

 • Het clubblad “Ons Everstapperke”, 4 edities per jaar. Gratis 1 exemplaar per ledenadres.

 • Een jaarkalender (1 ex.) per ledenadres wordt bezorgd tijdens ledenfeest.

 • Het recreatieve tijdschrift “Walking Magazine”, een uitgave van Wandelsport Vlaanderen vzw, verschijnt 5 x per jaar en wordt gratis via de post toegestuurd door Wandelsport Vlaanderen vzw.


DE 1 DAG BUSREIZEN

Clubleden betalen 7,50 € per reis, te betalen op de bus, de korting van 2,5 € via tegoedbon wordt vereffend bij de jaarlijkse afrekening op het einde het seizoenjaar. Niet leden betalen 10 €. Leden hebben steeds voorrang voor de beschikbare plaatsen op de bus.

Per reis, volgens beslissing van het bestuur: ontbijt en/of inschrijvingsgeld inbegrepen. Na inschrijving, bij belet, 8 dagen te voren verwittigen, zo niet wordt de busreis aangerekend.

Vertrekuren: 07:20 kerk Everbeek-Boven en 07:30 Everbeek-Beneden, tenzij anders vermeld.


AANTAL DEELNEMERS AAN ONZE TOCHTEN

van 1993 ► 2019: 109373

in 2019:

 • Vlaanderens Mooiste E6: 2094 – Zomertocht E39: 1727 – Herfsttocht E7: 1450

in 2018:

 • 2018-04-29 Vlaanderen Wandelt in Brakel: 4584
 • 2018-07-30 E37 Zomertocht: 1906
 • 2018-10-13 E6 Herfstocht: 1659

ACTUEEL STAAT DE CLUB IN VOOR VOOR 3 TOCHTEN PER JAAR

 • in de lente “Vlaanderens Mooiste”,
 • in de zomer de “Everbeekse Wandeltochten – Het Laatste Nieuws Wandeldag”
 • en in het najaar een “Natuurtocht” (ex Sinter Klaastocht).

Tijdens de zomertocht voorzien we elk jaar in een BBQ, welke in de smaak valt, o. a. dankzij een unieke formule, men betaalt volgens gekozen stukken. Voor de fijnproevers worden telkens ook heerlijke pannenkoeken bereid, alsook mattentaarten uit de streek aangeboden. Het groot jaarlijks ledenfeest vindt traditioneel de tweede zaterdag van december plaats. De leden worden verwacht omstreeks 19:00 u in “De Cordenuit”, beginnen met een aperitief (x) en toastjes tot iedereen er is, vervolgens een voorgerecht, het hoofdgerecht en het dessert, inbegrepen wijn of lekkere bieren. Dit alles aan een zacht prijsje per deelnemer. Na de huldiging van de laureaten slaan we tot in de vroege uurtjes de beentjes uit. Ambiance verzekerd, de afwezigen hebben ongelijk!CLUBKLASSEMENT

Het wandelseizoen  begint op 16 november in het jaar en eindigt op 15 november het jaar daarop!

Gegevens aantal deelgenomen tochten en afgelegde kilometers

Elk lid (zelfs indien om een of andere reden weinig werd gewandeld) laat aan de clubsecretaris schriftelijk of per e-mail tussen 16 november en ten laatste op 30 november weten: het aantal tochten kennen waaraan hij deelnam, alsook het totaal afgelegde kilometer.

Noch uw lijst noch uw wandelboekje overmaken, mogelijk worden wel steekproeven gehouden.

Extra kilometers mogen in rekening gebracht worden voor deelname aan: de EWT Inwandeling (telkens op 21 juli), voor de georganiseerde tochten tijdens de zomerreis (het totaal afgelegde km), en voor zij die helpen tijdens de eigen tochten van de club (km van de langste afstand). 

Op basis van deze gegevens wordt een rangschikking opgemaakt: een categorie aantal tochten  en een categorie afgelegde kilometer.  In beide categorieën krijgen zij die bij de eersten zijn, volgens voorraad een prijs in natura of een waardebon. Men kan slechts een prijs behalen in één categorie. Alleen zij die deze gegevens indienen worden opgenomen in de klassering, doe het wel zorgvuldig en eerlijk.

De clublaureaten worden gehuldigd tijdens het jaarlijks ledenfeest.HET LEDENFEEST

2de zaterdag van de maand december!    

All-In formule: aperitief, voorgerecht, hoofdschotel, dessert, gratis drank en ambiance (naar eigen keus)!

Leden betalen 30 € (20 € kan per tegoedbon), nieuwe leden betalen 10 €, niet-leden: 40 €, maar kinderen van leden tot 10 jaar gratis.

Inschrijven tot 07/12/2019!TEGOEDBONNEN EN HOE VERDIENEN

Per deelname aan een wandeltocht vermeld in de “Wandelkalender van Wandelsport Vlaanderen” krijgt men als bewijs de clubstempel in zijn wandelboekje.

Per gewandelde tocht verdient men 0,50 €, voor zover men deelneemt aan minimum 11 tochten. Vb. 10 tochten = 0 €/ 11 tochten = 5,50 €.

Op het einde van het wandelseizoen (15 november) rekent men af, wat moet men aan de club en wat heeft men verdiend. Bij een positief saldo (verdiend > dan wat men moet) wordt een tegoedbon toegekend. Deze tegoedbon blijft geldig tot 16 december van  het jaar daarop. 

De tegoedbon wordt niet omgewisseld in €!


 

HOE DEELNEMEN AAN EEN TOCHT?

 

Lees ->Bron: WSVL vzw

 

Weetjes om van start te gaan.

Je kan vrij starten tussen de opgegeven starturen, bv. tussen 08.00 u en 15.00 u. Kies uit het gevarieerd aanbod van afstanden en wandel op je eigen tempo. Pijlen duiden het te volgen parcours aan, blijf op het parcours (verzekering) en let op de splitsingen, kijk goed uit! Op de rustposten kun je even pauzeren, er is drank en eten naar wens voorradig.

2019: elektronisch inschrijven!

 

Van 2019-01-01 zal Wandelsport Vlaanderen niet meer werken met de klassieke inschrijvingskaarten (2 delen) voor leden vermits de meeste wandelclubs zullen overgeschakeld zijn op het elektronisch registreren van de wandelaars via scanning van hun lidkaart. Bij de inschrijving krijg je een betalingsbewijs, het geldt ook als verzekeringsbewijs en wordt gebruikt als controle kaart. Je zal dus niets meer in een bus moeten deponeren. Niet-aangeslotenen of niet gescande wandelaars (lidkaart vergeten, niet bij, …) krijgen na betaling nog wel een inschrijvingskaart in 2 delen en moeten nog altijd een deel in de bus deponeren.

 

Meest gebruikelijk kostprijs voor deelname aan een tocht clubs Wandelsport Vlaanderen vzw: leden: 1,50 €, niet leden of lidkaart niet bij: 2,00 €NIEUWE KLEDIJ IN DE WINKEL VAN DE VERENIGING

 

 

Kledij (opdruk in) Winkelprijs in euro

Ledenprijs = 

Winkelprijs – te goed bon (zie hoger hoe te goed bon verdienen)

Topje wit of groen   30 20 – 10 = 10
Sweater   45 25 – = 12,5
Ziptop   50 30 – 15 = 15
Stepjas zwart   95 60- 30 = 30
Regenjas
– waterafstotend. materiaal
– waterdicht materiaal ademend en waterdicht
  45
  65
25 – 12,5 = 12,5
40 – 20 = 20
Jas met kap   70 45 – 12,5 = 22,5
Coach vest active zwart
– waterafstotend bovenmateriaal
105 70 – 35 = 35


SPORTVOORDEEL ATTESTEN VOOR DE MUTUALITEIT

 

 

Na betaling van het lidgeld 2019 ontvangt U een “aanvraagformulier tot tussenkomst mutualiteit” van Wandelsport Vlaanderen vzw, ingevuld en afgestempeld door de clubsecretaris.Bezorg het na 2019-01-01 aan uw mutualiteit, de tussenkomst in de kost van het lidgeld hangt af van hun voorwaarden.Zie ook op de site van Wandelsport Vlaanderen, link ►Sportvoordeel mutualiteit

 

Bond Moyson, links ► Voorwaarden ►Formulier

ChristelijkeMutualiteiten (CM)  links: ►Voorwaarden ► Formulier

Liberale mutualiteit O-Vl. (LM) -Links: ► Voorwaarden ► Erkende sporten Formulier

Neutraal Ziekenfonds Vlaanderen, links ►Voorwaarden ► Formulier

Partena, links:  ►Voorwaarden ►Formulier

Vlaams Neutraal Ziekenfonds, links: ► Voordeel ►Formulier

Andere kijk op de website van je ziekenfonds


WETTELIJKE INFO EN PRIVACYVERKLARING

Zie in menu rubriek Info en privacy verklaring


VRIJWILLIGERS

 

 

Info FOD

Link naar de wet van 03/07/2005

Link naar de site FOD

Sociale Zekerheid vzw

Vlaams Steunpunt

Vrijwilligerswet


DE VERZEKERING

 

Lees over de verzekering afgesloten door WSVL vzw ► link: Verzekering WSVL