Onze geschiedenis 2017-11-29T08:22:33+00:00

De geschiedenis

De “Everbeekse Wandeltochten vzw” zijn gegroeid uit de plaatselijke Everbeekse Chiro Sint-Jan, gesticht in 1956 op initiatief van E.H. Willy DHaenens, met als proost de toenmalige pastoor J. Joye. Hun lokaal was gelegen in de oude pastorij, Tamelbroekstraat. In 1980, organiseerde deze jeugdbeweging een eerste wandeltocht als onderdeel van een Vlaamse kermis.  De volgende jaren, telkens rond 15 augustus, werd de wandeltocht opnieuw georganiseerd. In 1989  waren er ongeveer 300 deelnemers. Eind 1989, stopte Chiro Sint-Jan de activiteiten. 

In 1990, vonden Minivoetbal en de Bond grote en jonge gezinnen dat de wandeltocht niet mocht verloren gaan en en stonden in voor de organisatie. In 1992 en 1993, nam de in hun schoot ontstane autonome wandelclub de “Everbeekse Wandeltochten” het gebeuren waar. De Club “Everbeekse Wandeltochten” (een feitelijke vereniging) was geboren en sloot aan bij de Vlaamse Wandel en Jogging Liga onder het nummer 282.

Sinds 1994 is het buurthuis in de Cordenuit de vaste startplaats voor de zomertocht Everbeekse Wandeltochten.  In 1997, werd de zomertocht georganiseerd in de Manege Mertens wegens werken aan het buurthuis in de Cordenuit. Klik: Film Paul Lashmana

2000een jubileumeditie (20 jaar) namen een record stappers (4021) deel. De benaming Het Laatste Nieuws Wandeldag werd aan het evenement toegevoegd. 

In 2005, werden de “Everbeekse Wandeltochten” voor de 25 x (zilver) georganiseerd. 

Aan de dertigste uitgave (2010)  werd geen speciale aandacht besteed en in 2011 mocht Wandelclub Egmont voor het eerst de Wisselbeker meenemen. Aktivia beoordeelde in 2012 onze wisselbekertocht. Wij voldeden aan de objectieve criteria om dergelijke tocht te organiseren. De aanduiding in Marching met de Aktivia-logos werd dus als volledig verantwoord bevonden. 

Van 2000 tot 2012 organiseerde de club in de winter een bijkomende “Sinter Klaastocht”, sinds 2013 vervangen door een “Natuurtocht”. Actueel staat de club in voor drie tochten per jaar: in de lente Vlaanderens Mooiste”, in de zomer de “Everbeekse Wandeltochten – Het Laatste Nieuws Wandeldag” en in het najaar een Natuurtocht” (ex Sinter Klaastocht).

De vereniging organiseert sinds 2008 de laatste zaterdag van september een kaas- en vleesavond.  In 2013 startte men met de editie van het nieuwe clubblad. In 2015 vierden wij de organisatie van 35 jaar wandeltochten in Everbeek en omliggende gemeenten: ontvangst op het gemeentehuis en vervolgens voor de leden een jubileum feestmaal, opgeluisterd door het zigeunerorkest Kalinka.

Tijdens de zomertocht voorzien we elk jaar in een BBQ, welke in de smaak valt, o. a. dankzij een unieke formule, men betaalt volgens gekozen stukken. Voor de fijnproevers worden telkens ook heerlijke pannenkoeken bereid, alsook mattentaarten van SARLAR aangeboden.

Het groot jaarlijks ledenfeest vindt traditioneel de tweede zaterdag van december plaats. De leden worden verwacht omstreeks 19:00 uur in “De Cordenuit”, beginnen met een aperitief (x) en toastjes tot iedereen er is, vervolgens een voorgerecht, het hoofdgerecht en het dessert, inbegrepen wijn of lekkere bieren. Dit alles aan een zacht prijsje per deelnemer. Na de huldiging van de laureaten slaan we tot in de vroege uurtjes de beentjes uit. Ambiance verzekerd, de afwezigen hebben ongelijk!