Info 2018-03-09T08:05:52+00:00

Vergadering leden en helpers zaterdag 24/03/2018

School Parike van 15:30 af.

Programma: van 15:30 ►17:00: gelegenheid tot passen van nieuwe clubkledij – 17:00 ►verslag jaar 2017 – raming jaar 2018 – info Vlaamse Wandeldag 29/04/2018 (bemanning rustposten – taakverdeling vrijwilligers – afspraken).

Er is een hapje en drankje voorzien.

Komt u? Laat het weten aan de clubsecretaris 055 42 68 47  📱 0498 85 09 66 of Mail to: everbeeksewandeltochten@hotmail.be

WANDEL PRESTATIES VAN ONZE LEDEN IN 2017 

De gelauwerden op basis ingediende wandelboekjes

Ga naar bladzijden 9 en 10 van ons clubblad editie 18 – 

 Link naar editie 18 ►Clubblad E18

Of  lees hieronder ▼