Lid worden?

Wie contacteren en allerlei info

Lid worden 2018-01-12T09:07:00+00:00

Voorzitter: Willy Mortier, 9660 Brakel – 📱475/208713

Ondervoorzitter en secretaris: Jean-Piere Vercleyen, 9660 Brakel – ☎ 055/426847 of 📱0498/850966 (☺)

mailto de secretaris: everbeeksewandeltochten@hotmail.be

Onze vereniging verwelkomt klein en groot, jong en oud en is aangesloten bij Wandelsport Vlaanderen vzw.  Link ►WSVL vzw

Het lidgeld

Voor 14 €, wordt u, via onze club, lid van Wandelsport Vlaanderen vzw (erkend en gesubsidieerd door Sport Vlaanderen, overkoepelend agentschap van de georganiseerde sportsector – decreet van 10 juni 2016) en krijgt u een bewijs van lidmaatschap van de overkoepelende sportfederatie (Wandelsport Vlaanderen vzw). Link naar hun voordelen.

Betaal uw lidgeld op rekening BE 29 0688 8979 4464 van de Everbeekse Wandeltochten vzw. Vergeet niet volgende gegevens per e-mail of schriftelijk te bezorgen aan de clubsecretaris:

  • ►☺ uw ☎ of 📱-nummer

  • ►☺ uw e-mailadres, handig en kostenbesparend om met mekander in contact te komen, het bestuur overweegt o.a. het versturen van nieuwsbrieven

  • ► uw rijksregisternummer: Wandelsport Vlaanderen is gemachtigd per decreet van 10/07/2016 dit op te vragen en te registreren in zijn ledenbestand   

 “EWT vzw” heeft het juridisch statuut van een vzw, met zetel te Brakel, Tamelbroek 9, en dient zich dus te schikken naar de wetgeving op de vzw’s. De statuten bepalen de aard van de leden: effectieve leden en toegetreden leden. De statuten vindt u met volgende link: Statuten, voer het ondernemingsnummer 0478.713.806 in, klik vervolgens op opzoeking, nadien op lijst en/of beeld of detail.

Effectieve (ook wel werkende leden genoemd) zijn: de personen die deel uitmaken van de Algemene vergadering. Enkel zij hebben stemrecht op de Algemene Vergadering. Deze personen worden opgenomen in een ledenregister, bijgehouden op de zetel van de vereniging. Met de term ” lid ” in de statuten wordt uitdrukkelijk verwezen naar de effectieve (werkende) leden. Toegetreden leden zijn de personen aangesloten bij de “Everbeekse Wandeltochten vzw” die de wandelsport beoefenen en de doelstellingen van de vereniging ondersteunen. Zij hebben geen stemrecht in de Algemene Vergadering.

Leden voordelen (effectieve en toegetreden)

Walking in Belgium een uitgave van Wandelsport Vlaanderen vzw, een exemplaar per gezin aan 5 euro (totaal bedrag mogelijk via tegoedbon), de uitgave kost in de handel 17 euro . Gratis voor de nieuwe leden, jaar van aansluiting (eveneens een ex per gezin). 

Het clubblad “Ons Everstapperke”, 4 edities per jaar. Gratis een exemplaar per ledenadres. Zij die hun jaarlijks lidgeld niet betalen ontvangen niet langer het Everstapperke.

Het recreatieve tijdschrift “Walking Magazine”, een uitgave van Wandelsport Vlaanderen vzw, verschijnt 5 x per jaar en wordt gratis via de post toegestuurd door Wandelsport Vlaanderen vzw.

De eendaagse busreizen      

De clubleden betalen 7,50 € per reis, te betalen op de bus, de korting van 2,5 € via tegoedbon wordt vereffend bij de jaarlijkse afrekening op het einde het seizoenjaar. Niet leden betalen 10 €. Leden hebben steeds voorrang voor de beschikbare plaatsen op de bus. Per reis, volgens beslissing van het bestuur: ontbijt en/of inschrijvingsgeld inbegrepen. Na inschrijving, bij belet, tijdig verwittigen, zo niet wordt de busreis aangerekend. Vertrekuren: 07:20 kerk Everbeek-Boven en 07:30 Everbeek-Beneden, tenzij anders vermeld.

Kledij in de Clubwinkel van de vereniging

Het bestuur overweegt tijdens 2 pasdagen per jaar (u wordt verwittigd) de kledij uit te stallen. U kunt bij die gelegenheid bestellen en betalen. Bij de afrekening eind wandelseizoen kunt u uw verdiende tegoedbonnen gebruiken ter recuperatie.

 Nieuwe clubkledij, prijzen in €, de tegoedbon kan slechts voor 50% van de prijs benut worden!

Singlet: 15,00 – Polo m/v: 20,00 – Sweater: 30,00- Trainingsvest: 30,00

Stock Oude clubkledij: koopjes tijdens de pasdagen aan speciale condities.

 Af te halen op afspraak bij de voorzitter📱 0475208713

Clubklassement 

Het wandelseizoen  begint op 16 november en eindigt op 15 november het jaar daarop!

Gegevens aantal deelgenomen tochten en afgelegde kilometers

Elk lid (zelfs indien om een of andere reden weinig werd gewandeld) laat aan de clubsecretaris, schriftelijk of per e-mail,  tussen 16 november en ten laatste op 30 november, het aantal tochten kennen waaraan hij deelnam, alsook het totaal afgelegde kilometer.

Nieuw: noch uw lijst noch uw wandelboekje overmaken. Mogelijk worden wel steekproeven gehouden.

Extra kilometers mogen in rekening gebracht worden voor deelname aan: de EWT Inwandeling van 21 juli 2018, voor de georganiseerde tochten tijdens de zomerreis (het totaal afgelegde km), en voor zij die helpen tijdens de eigen tochten van de club (km van de langste afstand).

Op basis van deze gegevens wordt een rangschikking opgemaakt: een categorie aantal tochten en een categorie afgelegde kilometerIn beide categorieën krijgen zij die bij de eersten zijn, volgens voorraad een prijs in natura of een waardebon. Men kan slechts een prijs behalen in één categorie. Alleen zij die deze gegevens indienen worden opgenomen in de klassering, doe het wel zorgvuldig en eerlijk.

De clublaureaten worden gehuldigd tijdens het jaarlijks ledenfeest.

Het ledenfeest

2de zaterdag van de maand december        

All-In formule (aperitief, voorgerecht, hoofdschotel, dessert, gratis drank) en Ambiance ►

  • Leden betalen 30 € (20 € kan per tegoedbon) – nieuwe leden betalen 10 € – niet-leden: 40 €, maar kinderen van leden tot 10 jaar gratis.

Ten gepaste tijde inschrijven: tot 01/12/2018!

Tegoedbonnen en hoe verdienen

Per deelname aan een wandeltocht vermeld in de “Wandelkalender van Wandelsport Vlaanderen” krijgt men als bewijs de clubstempel in zijn wandelboekje. Per gewandelde tocht verdient men 0,50 €, voor zover men deelneemt aan minimum 11 tochten. Vb. 10 tochten = 0 €/ 11 tochten = 5,50 €. Op het einde van het wandelseizoen (15 november) rekent men af: wat moet men aan de club en wat heeft men verdiend. Bij een positief saldo (verdiend > dan wat men moet) wordt een tegoedbon toegekend. Deze tegoedbon blijft geldig tot 16 december van 2019.

 De tegoedbon wordt niet omgewisseld in €!

HOE DEELNEMEN AAN EEN TOCHT?

Lees ->Bron: WSVL vzw

Deelnemen aan een wandeltocht van Wandelsport Vlaanderen vzw is heel eenvoudig en verplicht je tot niets. Het aanbod met alle georganiseerde wandelingen vind je terug in de kalender ‘Walking in Belgium’ of op de website onder de wandelkalender. De georganiseerde wandelingen vinden plaats op week- en weekenddagen en zijn geschikt voor beginnende en geoefende wandelaars. In vele gevallen is de kleinste afstand toegankelijk voor andersvaliden en kinderwagens. In de kalender vind je meer info over de organisator, de startplaats, starturen en verschillende afstanden. De keuze is aan jou: waar, wanneer en hoeveel kilometers je wandelt. Om deel te nemen aan de organisaties hoef je niet noodzakelijk lid te zijn van een wandelclub (= niet aangesloten wandelaars).

ELEKTRONISCH INSCHRIJVEN 2018

Vanaf 1 januari 2018 schrijft men op alle tochten van Wandelsport Vlaanderen elektronisch in. Zorg uw lidkaart steeds bij te hebben, zo niet betaalt U het inschrijfgeld voor niet-leden. 

Enkele weetjes om van start te gaan.

Je kan vrij starten tussen de opgegeven starturen, bv. tussen 08.00 u en 15.00 u. Een inschrijfkaart bekom je op de startplaats van de wandeltocht (gebruikelijk tarief: 1,50 euro voor niet-leden, 1,10 euro voor leden). Vul de gegevens in op de inschrijfkaart, scheur het bovenste deel af en deponeer het in de startbus, het onderste deel neem je mee op je wandeltocht (beide delen gelden gelden ook als inschrijvings- en verzekeringsbewijs).

Kies uit het gevarieerd aanbod van afstanden en wandel op je eigen tempo. Pijlen duiden het te volgen parcours aan, blijf op het parcours (verzekering) en let op de splitsingen, kijk goed uit! Op de rustposten kun je even pauzeren, er  is drank en eten naar wens voorradig.

De verzekering

Zie op de achterzijde van de brief van WSVL met uw los te maken lidkaart de informatie i.v.m. de ledenverzekering. Link ook onder voorbehoud naar volgende bronnen:

Het sportdecreet site Arena verzekeringen   en   De sportverzekering Wandelsport VlaanderenTussenkomst van enkele mutualiteiten

ATTESTEN:  na betaling van het lidgeld 2018 ontvangt U een “aanvraagformulier tot tussenkomst mutualiteit” van Wandelsport Vlaanderen, ingevuld en afgestempeld door de clubsecretaris, om het in de loop van 2018 aan uw mutualiteit te bezorgen. Uw mutualiteit betaalt mogelijks het lidgeld volledig of gedeeltelijk terug.

Zie ook op de site van Wandelsport Vlaanderen, link ►Sportvoordeel mutualiteit

Bond Moyson, links ► Voorwaarden Formulier

 ChristelijkeMutualiteiten (CM)  links: ►Voorwaarden ► Formulier

Liberale mutualiteit O-Vl. (LM) -Links: ► Voorwaarden ► Erkende sporten Formulier

Neutraal Ziekenfonds Vlaanderen, links Voorwaarden ► Formulier

Partena, links:  Voorwaarden ►Formulier

Vlaams Neutraal Ziekenfonds, links: ► Voordeel ►Formulier

Andere kijk op de website van je ziekenfonds