Lid worden?

Wie contacteren en allerlei info

Lid worden 2017-11-29T08:32:16+00:00


Voorzitter: Willy Mortier, 9660 Brakel – 📱475/208713

Ondervoorzitter: Jean-Piere Vercleyen, 9660 Brakel – ☎ 055/426847 of 📱0498/850966 (☺) mailto: vercleyenjp@hotmail.com

Onze vereniging verwelkomt klein en groot, jong en oud. Onze vereniging is aangesloten bij Wandelsport Vlaanderen. Lees waarom ► link  Aangesloten bij WSVL

Aansluiten bij “EWT vzw”, kost jaarlijks 14 euro, neem contact op met Jean-Pierre. Mogelijk draagt uw mutualiteit bij, informeer u of lees hieronder (rubriek, tussenkomst van enkele mutualiteiten).  

De aangeslotenen profiteren niet alleen van het aanbod van onze vereniging, maar worden ook aangemeld bij Wandelsport Vlaanderen vzw en krijgen een bewijs van lidmaatschap van deze overkoepelende sportfederatie (Wandelsport Vlaanderen vzw). Link naar hun voordelen. 

“EWT vzw” heeft het juridisch statuut van een vzw, met zetel te Brakel, Tamelbroek 9, en dient zich dus te schikken naar de wetgeving op de vzw’s. De statuten bepalen de aard van de leden: effectieve leden en toegetreden leden. De statuten vindt u met volgende link: Statuten, voer het ondernemingsnummer 0478.713.806 in, klik vervolgens op opzoeking, nadien op lijst en/of beeld of detail.

Effectieve (ook wel werkende leden genoemd) zijn: de personen die deel uitmaken van de Algemene vergadering. Enkel zij hebben stemrecht op de Algemene Vergadering. Deze personen worden opgenomen in een ledenregister, bijgehouden op de zetel van de vereniging. Met de term ” lid ” in de statuten wordt uitdrukkelijk verwezen naar de effectieve (werkende) leden. Toegetreden leden zijn de personen aangesloten bij de “Everbeekse Wandeltochten vzw” die de wandelsport beoefenen en de doelstellingen van de vereniging ondersteunen. Zij hebben geen stemrecht in de Algemene Vergadering.

Voordelen van de leden (effectieve en toegetreden)

Wandelkalender Walking in Belgium een uitgave van Wandelsport Vlaanderen vzw, een exemplaar per gezin aan 5 euro (waarvan 2,50 euro mogelijk via tegoedbon), de uitgave kost in de handel 17 euro . Nieuwe leden krijgen hem gratis, het jaar van aansluiting (eveneens een ex per gezin). 

Het clubblad “Ons Everstapperke”, 4 edities per jaar. Gratis een exemplaar per ledenadres. Zij die hun jaarlijks lidgeld niet betalen ontvangen niet langer het Everstapperke.

Het recreatieve tijdschrift “Walking Magazine”, een uitgave van Wandelsport Vlaanderen vzw, verschijnt 5 x per jaar en wordt gratis via de post toegestuurd door Wandelsport Vlaanderen vzw.

Eendaagse busreizen: de clubleden betalen 7,50 euro per reis (waarvan 2,50 euro eventueel per tegoedbon). Niet leden betalen 10 euro. De beschikbare plaatsen op de bus worden bij voorrang voor de leden voorbehouden. Ontbijt en/of inschrijvingsgeld inbegrepen, volgens beslissing van het bestuur. Bij belet, tijdig verwittigen, zo niet wordt de busreis aangerekend.Kledij in de Clubwinkel van de vereniging

Nieuwe uitrusting: singlet – polo (m/v) – sweater – trainingsvest

Aan te kopen of te verkrijgen via tegoedbonnen (waarde te verdienen zie hieronder). Alle tegoedbonnen (wandelseizoen 2016) moeten voor 15/11/2017 ingeruild worden! De oude uitrusting (tot einde voorraad) kan totaal verdiend worden via tegoedbonnen, de nieuwe uitrusting kan slecht voor de 1/2 verdiend worden via tegoedbon. Prijzen neem contact op met:

  • de voorzitter 📱 0475208713
  • of de secretaris ☎ 055/426847 of 📱0498/850966 .

Af te halen op afspraak bij de voorzitter📱 0475208713Bij de “Everbeekse Wandeltochten” vzw begint het wandelseizoen op 16 november en eindigt op 15 november het jaar daarop!

Clubklassementen

Bij het einde van het wandelseizoen wordt een rangschikking opgemaakt: een categorie aantal tochten en een categorie afgelegde kilometers. Alleen zij die hun wandelboekje tussen 16 en 30 november 2017 bij de secretaris inleveren voor nazicht worden opgenomen in de eindklassering.

Extra punten behaalt men door deelname aan:

de EWT Inwandeling op 21 juli, de georganiseerde tochten tijdens de zomerreis (enkel de kilometers tellen)

en voor hen die helpen tijdens de eigen tochten van de club (de kilometers van de langste afstand worden toegekend).

Clublaureaten

De laureaten worden gehuldigd op het jaarlijks ledenfeest. De eersten in elke categorie krijgen volgens voorraad een prijs in natura of een waardebon. Men kan slechts een prijs behalen in een categorie.Tegoedbonnen en hoe verdienen

Per deelname aan een wandeltocht vermeld in de Wandelkalender van Wandelsport Vlaanderen krijgt men als bewijs de clubstempel in zijn wandelboekje. Per gewandelde tocht verdient men 0,50 euro, voor zover men deelneemt aan minimum 11 tochten.

Voorbeeld 10 tochten = 0 / 11 tochten = 5,50 euro. Op het einde van het wandelseizoen (15 november) rekent men af: wat moet men aan de club en wat heeft men verdiend. Bij een positief saldo (verdiend > dan wat men moet) wordt het een tegoedbon toegekend. Deze tegoedbon blijft geldig tot het einde van de volgende seizoenafrekening (15 november jaar daarop).

De tegoedbon wordt niet omgewisseld in contanten!HOE DEELNEMEN AAN EEN TOCHT?

Lees ->Bron: WSVL vzw

Deelnemen aan een wandeltocht van Wandelsport Vlaanderen vzw is heel eenvoudig en verplicht je tot niets. Het aanbod met alle georganiseerde wandelingen vind je terug in de kalender ‘Walking in Belgium’ of op de website onder de wandelkalender. De georganiseerde wandelingen vinden plaats op week- en weekenddagen en zijn geschikt voor beginnende en geoefende wandelaars. In vele gevallen is de kleinste afstand toegankelijk voor andersvaliden en kinderwagens. In de kalender vind je meer info over de organisator, de startplaats, starturen en verschillende afstanden. De keuze is aan jou: waar, wanneer en hoeveel kilometers je wandelt. Om deel te nemen aan de organisaties hoef je niet noodzakelijk lid te zijn van een wandelclub (= niet aangesloten wandelaars).

Enkele weetjes om van start te gaan.

Je kan vrij starten tussen de opgegeven starturen, bv. tussen 08.00 u en 15.00 u.

Een inschrijfkaart bekom je op de startplaats van de wandeltocht (gebruikelijk tarief: 1,50 euro voor niet-leden, 1,10 euro voor leden).

Vul de gegevens in op de inschrijfkaart, scheur het bovenste deel af en deponeer het in de startbus, het onderste deel neem je mee op je wandeltocht (beide delen gelden gelden als inschrijvings- en verzekeringsbewijs).

Kies uit het gevarieerd aanbod van afstanden en wandel op je eigen tempo. Pijlen duiden het te volgen parcours aan, blijf op het parcours (verzekering) en let op de splitsingen, kijk goed uit!

Op de rustposten kun je even pauzeren, er  is drank en eten naar wens voorradig.

Verzekering volgens bronnen hieronder

Info onder alle voorbehoud!

Het sportdecreet site Arena verzekeringen

De sportverzekering Wandelsport VlaanderenTussenkomst van enkele mutualiteiten

Zie ook op de site van Wandelsport Vlaanderen, link ►Sportvoordeel mutualiteitBond Moyson

Voorwaarden

Formulier


ChristelijkeMutualiteiten (CM)

Voorwaarden

Formulier


Liberale mutualiteit O-Vl. (LM)

Voorwaarden

Erkende sporten

Formulier


Neutraal Ziekenfonds Vlaanderen

Voorwaarden

Formulier


Vlaams Neutraal Ziekenfonds

Voordeel

Formulier


Andere kijk op de website van je ziekenfonds